Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Civiltjänstuppgifterna och Coronavaccinering

1) Social- och hälsovårdsplatser Arbetsgivare inom social- och hälsovården har skyldighet att se till att personalen inte utsätter de vårdbehövande för coronavirus-smitta. Den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar i fråga om Coronavaccinationer för...

Ändring i militärunderstödet!

Från början av det här året har det gjorts en förändring så att det från 1.1.2022 vid löne- och företagarinkomster för värnpliktiga finns ett skyddat belopp på 300 euro. Den skyddade delen är det nettobelopp som en tjänstepliktig kan förtjäna per månad utan att det...

Civiltjänstutbildningen år 2022

Civiltjänstcentralen ordnar utbildningen år 2022 på ett hälsosäkert sätt som en hybridmodell, där en del av den fyra veckor långa utbildningsperioden utförs på distans och en del som närstudier på Civiltjänstcentralen. Kontingenterna 1-6 ordnas så att varje grupp har...

Civiltjänstgörarens coronavaccin

Civiltjänstgörarens hemkommun ansvarar för coronavaccination av civiltjänstgöraren. Civiltjänstcentralen rekommenderar att tjänstgöraren får ta vaccinet undertjänstgöringstid. Om vaccinationen kräver en resa till hemorten bör detta möjliggöras under tjänstgöringstid,...