Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om i tjänstgöringen har inträffat…

Försäkringsskydd under tjänstgöringstiden

Olyckor och sjukdomar som inträffar under tjänstgöringen ersätts av Civiltjänstcentralen under utbildningsperioden och av tjänstgöringsplatsen under arbetstjänsten. Ifall att skada orsakad av en olycka eller sjukdom skapar besvär efter avslutad tjänstgöring, till exempel hindrar dig från att återgå till jobb eller studier, kan du ansöka om ersättning för kostnaderna för behandlingen av skadan eller sjukdomen från Statskontoret.

Du har rätt till ersättning om olycksfallet har inträffat under civiltjänstgöringen eller om skadan/sjukdomen har uppstått eller förvärrats under tjänstgöringstiden. För att få ersättning ska du lämna in en ansökan till Statskontoret. Bifoga sjukintyg och andra nödvändiga bilagor. Saknade handlingar kan begäras av Civiltjänstcentralen eller tjänstgöringsplatsen.

Ärendet sköts smidigast via Statskontorets elektroniska tjänst. Du kan använda Statskontorets telefontjänst om du behöver råd.