Valitse sivu

Jos palveluksessa sattuu

JOS PALVELUKSESSA SATTUU: vakuutusturva palvelusaikana

Siviilipalvelusvelvollisen tapaturmat ja sairaudet korvaa koulutusjakson aikana Siviilipalveluskeskus ja työpalvelun aikana palveluspaikka.

Mikäli tapaturman aiheuttama vamma tai sairaus haittaa elämää palveluksen jälkeen, esimerkiksi työhön paluuta tai opintojen jatkamista, voi hoitokustannuksia ja korvausta hakea Valtiokonttorista.

Velvollinen on oikeutettu korvauksiin, mikäli tapaturma on sattunut siviilipalvelusaikana tai vamma tai sairaus on aiheutunut palveluksessa tai pahentunut palvelusaikana.

Korvausten saamiseksi on tehtävä hakemus Valtiokonttorille. Liitä mukaan sairauslomatodistus ja muut tarpeelliset asiakirjat. Puuttuvat asiakirjat voi pyytää Siviilipalveluskeskukselta tai palveluspaikalta.

Asiointi sujuu helpoimmin ja nopeimmin valtiokonttori.fi sivuilla asiointipalveluun kirjautuen. Valtiokonttorilla on myös neuvontapuhelin, josta voi kysyä neuvoja.

 

Vakuutustiedote siviilipalvelusta suorittaville, Valtiokonttorin ohjeistusta PowerPoint-esityksenä

asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/palvelustapaturmat