Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Palveluspaikan siirto palveluksen aikana

Siviilipalveluspaikan siirto palveluksen aikana

Siviilipalvelusvelvollinen voi perustelluista syistä hakea siviilipalveluspaikan siirtoa työpalvelun aikana. Ennen siirtoa Siviilipalveluskeskus kuulee palvelusvelvollisen nykyistä siviilipalveluspaikkaa. Siviilipalveluskeskus voi palveluksen asianmukaisen suorittamisen turvaamiseksi tai merkittävän yleisen edun niin vaatiessa päättää siviilipalveluspaikan siirrosta myös omasta aloitteestaan.

Käsittelyaika

Siirtoanomuksen käsittely kestää noin viikon. Työpalvelu päättyy nykyisessä paikassa ja alkaa uudessa paikassa kun Siviilipalveluskeskus on tehnyt kirjallisen siirtopäätöksen.

Palveluspaikka:

Vanha palveluspaikka antaa kirjallisen vapaamuotoisen näkemyksen/suostumuksen palveluspaikan siirtoon sivariwebissä saatuaan siitä sähköposti-ilmoituksen sen jälkeen, kun uusi paikka ja velvollinen ovat tehneet uuden sitoumuksen.

Kun Siviilipalveluskeskus on tehnyt siirtopäätöksen, palveluspaikka lähettää velvollisen terveyskortin uuteen palveluspaikkaan siirtopäätöksessä ilmoitettuun osoitteeseen. Siirtopäätöksessä ilmoitetaan viimeinen palveluspäivä vanhassa palveluspaikassa.

Velvollinen: 

Hyväksy ja allekirjoita uusi sitoumus omasivarin kautta. Jos uudessa paikassa on esitettävä rikostaustaa selvittävä ote, eikä sinulla sellaista ole tai se on vanhentunut, tilaa hyvissä ajoin uusi ote. Rikostaustaa selvittävä ote on voimassa 6 kk otteen päiväyksestä. Ote esitetään Siviilipalveluskeskukselle.

Uuteen palveluspaikkaan voit siirtyä vasta kun Siviilipalveluskeskus on tehnyt asiasta kirjallisen päätöksen.