Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Palveluspaikan siirto palveluksen aikana

Siviilipalvelusvelvollinen voi perustelluista syistä hakea siviilipalveluspaikan siirtoa työpalvelun aikana. Ennen siirtoa Siviilipalveluskeskus kuulee palvelusvelvollisen nykyistä siviilipalveluspaikkaa. Siviilipalveluskeskus voi palveluksen asianmukaisen suorittamisen turvaamiseksi tai merkittävän yleisen edun niin vaatiessa päättää siviilipalveluspaikan siirrosta myös omasta aloitteestaan.

 

Toimi näin:

 • Velvollinen tekee uuden palveluspaikan kanssa sitoumuksen.
 • Jos uudessa paikassa on esitettävä rikostaustaa selvittävä ote, eikä velvollisella sellaista ole tai se on vanhentunut, tilaa hyvissä ajoin uusi ote. Rikostaustaa selvittävä ote on voimassa 6 kk otteen päiväyksestä. Ote esitetään Siviilipalveluskeskukselle.
 • Vanha paikka saa tiedon uudesta sitoumuksesta Sivariwebistä.
 • Vanha paikka hyväkyy siirron Sivariwebissä.
 • Siviilipalveluskeskus tarkistaa ja hyväksyy uuden sitoumuksen Sivariwebissä.
 • Velvollinen voi aloittaa työpalvelun uudessa paikassa, kun Siviilipalveluskeskus on tehnyt siirtopäätöksen Sivariwebiin.
     • Vanha palveluspaikka varmistaa, että velvollisen kaikki palvelustapahtumat on kirjattu Sivariwebiin.
     • Vanha palveluspaikka varmistaa, että velvollisen maksettavat päivärahat, ruokarahat, työmatkakulut ja asumiskulut yms. on laskettu ja maksettu/menossa maksuun.

Käsittelyaika

Siirtoanomuksen käsittely kestää noin viikon. Työpalvelu päättyy nykyisessä paikassa ja alkaa uudessa paikassa, kun Siviilipalveluskeskus on tehnyt kirjallisen siirtopäätöksen.