Valitse sivu

Palveluspaikan siirto palveluksen aikana

Siviilipalveluspaikan siirto palveluksen aikana

 Siviilipalvelusvelvollinen voi perustelluista syistä hakea siviilipalveluspaikan siirtoa työpalvelun aikana. Ennen siirtoa Siviilipalveluskeskus kuulee palvelusvelvollisen nykyistä siviilipalveluspaikkaa. Siviilipalveluskeskus voi palveluksen asianmukaisen suorittamisen turvaamiseksi tai merkittävän yleisen edun niin vaatiessa päättää siviilipalveluspaikan siirrosta myös omasta aloitteestaan.

Käsittelyaika

Siirtoanomuksen käsittely kestää noin viikon. Työpalvelu päättyy nykyisessä paikassa ja alkaa uudessa paikassa kun Siviilipalveluskeskus on tehnyt kirjallisen siirtopäätöksen.

Palveluspaikka:

Vanha palveluspaikka antaa kirjallisen vapaamuotoisen näkemyksen/suostumuksen palveluspaikan siirtoon.

Kun Siviilipalveluskeskus on tehnyt siirtopäätöksen, palveluspaikka lähettää velvollisen terveyskortin uuteen palveluspaikkaan siirtopäätöksessä ilmoitettuun osoitteeseen. Siirtopäätöksessä ilmoitetaan viimeinen palveluspäivä vanhassa palveluspaikassa.

Velvollinen:

Lähetä oma vapaamuotoinen siirtoanomus Siviilipalveluskeskukseen. Hakemuksessa ilmoitat

*nimesi

*syntymäaikasi

*osoitetietosi

*perusteen siirrolle

*maininta uuden siviilipalveluspaikan kanssa sivariwebissä tehdystä ja vahvistetusta sitoumuksesta

 

Liitä hakemukseen seuraavat asiakirjat:

*nykyisen siviilipalveluspaikan kirjallinen suostumus/näkemys siirtoon (vapaamuotoinen)

*uusi rikostaustaa selvittävä ote, mikäli se vaaditaan

 

Siirtoanomuksen käsittely kestää noin viikon.

Uuteen palveluspaikkaan voit siirtyä vasta kun Siviilipalveluskeskus on tehnyt asiasta kirjallisen päätöksen. Rikostaustaa selvittävä ote on voimassa 6 kk otteen päiväyksestä. Ote esitetään Siviilipalveluskeskukselle.