Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Palvelusaikalaskuri

Siviilipalvelusajan laskeminen

Palveluspaikka vastaa siviilipalvelusvelvollisen kotiuttamisesta siviilipalveluslaissa säädetyn palvelusajan kuluttua. Siviilipalveluskeskus määrää varusmiespalvelusta suorittaneen jäljellä olevan siviilipalvelusajan.

Palvelusaikaan lasketaan:

 • palveluksen alkamispäivä
 • kotiuttamispäivä
 • työpäivät
 • viikkovapaat
 • henkilökohtaiset lomat
 • kuntoisuuslomat
 • vanhempainvapaat
 • sairauslomat
 • suoritettu varusmiespalvelus kertoimen mukaisesti

Palvelusaikaan ei lasketa:

 • HSL-lomia
 • luvattomia poissaolovuorokausia
 • päiviä, jolloin velvollinen on tahallisesti itse aiheuttamansa vamman tai sairauden vuoksi palvelukseen kykenemätön
 • päiviä, jolloin velvollinen on rikoksesta epäiltynä tai vangittuna jos hänet tuomitaan tästä teosta vankeusrangaistukseen.

Suoritetun varusmiespalveluksen hyvittäminen

Suhdeluvut:

• 2,10 jos palvelusvelvollisen varusmiespalvelusajaksi on määräytynyt 165 päivää

• 1,36 jos palvelusvelvollisen varusmiespalvelusajaksi on määräytynyt 255 päivää ja

• 1,00 jos palvelusvelvollisen varusmiespalvelusajaksi on määräytynyt 347 päivää

Jollei kertolaskun tulos ole kokonaisluku, tulos pyöristetään ylöspäin kokonaisiksi päiviksi.

Laskurin käyttöohjeet

Huom: Jos olet käynyt koulutusjakson ennen 1.2.2013, pyydä palveluspaikkaasi katsomaan kotiuttamispäivämääräsi siviilipalvelusrekisteristä. Älä käytä tätä laskuria!

 • Siviilipalveluksen alkamispäivä:
  • Merkitse tähän siviilipalveluksen koulutusjakson alkamispäivämäärä.
 • Aiemmin suoritetun siviilipalveluksen määrä:
  • Merkitse tähän aiemmin suoritettujen palveluspäivien määrä. (= Olet käynyt osan koulutusjaksoa aikaisemmin tai suorittanut työpalvelusta Lapinjärvellä ennen koulutusjakson alkua).
 • Suoritetun varusmiespalveluksen määrä:
  • Merkitse tähän armeijassa suoritetut päivät ilman kertoimia. Mikäli et ole käynyt varusmiespalveluksessa, jätä kohta tyhjäksi.
 • Varusmiespalveluksen määrätty kesto:
  • Valitse, montako päivää varusmiespalvelus olisi kestänyt, jos se olisi suoritettu loppuun armeijassa. Jos sinulle on määrätty: 180 vrk valitse 165 vrk, 270 vrk valitse 255 vrk,362 vrk valitse 347 vrk.
  • Mikäli et ole käynyt varusmiespalveluksessa, jätä kohta tyhjäksi.
 • HSL-lomat ja luvattomat poissaolot:
  • Jos sinulla on ollut HSL-lomaa tai luvattomia poissaoloja, laske ne näihin kohtiin. Päivät tulee laittaa oikeisiin kohtiin, jotta päivärahan korotuspäivien laskenta menisi oikein.
  • Jos et ole kiinnostunut korotuspäivämääristä, voit laittaa kaikki poissaolopäivät vaikka ensimmäiseen kohtaan.
 • Lykkäykset:
  • Jos työpalvelusi on keskeytynyt lykkäykseen, merkitse ensimmäinen lykkäyksen jälkeinen työpalvelupäivä kohtaan ’Siviilipalveluksen alkamispäivä’ ja laske koulutusjaksosi ja jo suoritetun työpalvelun päivät kohtaan ’Aiemmin suoritetun siviilipalveluksen määrä’.

Siviilipalvelusvelvollisten päivärahoihin tulee korotuksia 1.1.2024 alkaen. Korotukset ovat huomioitu laskurissa.

Korotuksia siviilipalvelusvelvollisten päivärahoihin 1.1.2024 alkaen

 

Koulutusjakson aloituspäivä

Pakollinen.

Aiemmin suoritettu siviilipalvelus

päivää

Aiemmin suoritettu varusmiespalvelu

päivää

Varusmiespalvelun määrätty pituus

Jos 180 pv, valitse 165. 270, valitse 255. 362, valitse 347.

HSL/poissaolot ennen päivärahan korotusta

päivää

HSL/poissaolot I korotuksen jälkeen

päivää, poislukien poissaolot II korotuksen jälkeen

HSL/poissaolot II korotuksen jälkeen

päivää