Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Siviilipalvelusvelvollisen työ- ja vapaa-aika

Työaika

 • Työpalveluspaikalla on noudatettava palveluspaikan yleisen työajan puitteissa määrättyä työaikaa.
 • Työaika rinnastetaan palveluspaikan samaa tai vastaavaa työtä tekevän työntekijän työaikaan.
 • Säännöllinen työaika on kuitenkin vähintään 36 viikkotuntia ja enintään 40 viikkotuntia. Viikkotyöajat eivät kuitenkaan estä työajan tasaamista sovituille tasausjaksoille.
 • Siviilipalvelusvelvolliseen ei sovelleta kyseistä työtä koskevaa virka- tai työehtosopimusta.
 • Siviilipalvelusvelvollisella on kuitenkin oikeus vastaaviin vapaisiin niin sanottuina arkipyhinä kuin siviilipalveluspaikan muilla työntekijöillä.
 • Jos sinulle määrätään 40 tunnin viikkotyöajan ylittävään ylityöhön, korvauksena on annettava suoritetun ylityön pituinen vapaa-aika mahdollisimman pian.
 • Päivystysaika, jonka aikana sinut velvoitetaan esimerkiksi oleskelemaan majoitustilassa, jotta sinut voidaan kutsua työhön, lasketaan työajaksi siten, että kaksi tuntia päivystysaikaa vastaa yhden tunnin työaikaa. Merkitystä ei ole sillä, mihin vuorokauden aikaan tai minä viikonpäivänä työ, ylityö tai päivystys on tehty.
 • Komennusmatkoilla matkustamiseen käytetty aika lasketaan työajaksi.
 • Työaikaan ei sisälly ruokailuun varattu aika.
 • Päivittäinen työmatka majoituksen ja palveluspaikan välillä ei kuulu työaikaan. Työmatkan pituuden on oltava kohtuullinen.


Vapaa-aika

 • Vapaa-aikaa ei saa kerätä palvelusajalta pidettäväksi sen lopussa.
 • Sinulla on oikeus lepoa ja virkistystä varten tarpeelliseen riittävään vapaa-aikaan.
 • Muu kuin sinulle määrätty palvelusaika eli 36–40 viikkotuntia on sinun vapaa-aikaasi.
 • Säännöllinen viikkovapaa määräytyy yleensä samoin kuin palveluspaikassa vastaavia tehtäviä suorittavalla henkilöstöllä.
 • Siviilipalvelusvelvollisen mahdollisesti vapaa-aikanaan harjoittama ammatti, elinkeino, ansiotyö tai opiskelu ei saa haitata palvelusvelvollisuuden suorittamista, jonka laiminlyönti voidaan käsitellä kurinpitoasiana.

Muita huomioitavia asioita

 • Siviilipalvelusvelvollisen tekemään työhön sovelletaan työturvallisuuslakia.
 • Siviilipalvelukseen sovelletaan työterveyshuoltolakia, jos siviilipalveluslaissa ei ole toisin säädetty.
 • Palveluspaikalle ei saa tehdä työtä palkkaa tai palkkiota vastaan.