Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VÄKE – Väkivallan ennaltaehkäisy

Väkivallan ennaltaehkäisyn suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on valmentaa siviilipalvelusvelvollisia ennaltaehkäisemään väkivaltaista käytöstä: tunnistamaan aggression syntymekanismeja, edistämään omaa ja toisten henkistä hyvinvointia sekä ihmisten välistä vuorovaikutusta.

Suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun sekä käsitellään itsetuntemusta ja itsetunnon rakentumista. Koulutusohjelmassa perehdytään miehisyyden myytteihin kasvatuksen, seksuaalisuuden, parisuhteen ja isyyden näkökulmasta.

Jakson aikana siviilipalvelusvelvolliset tutustuvat väkivaltailmiöön sen eri muotoihin, kuten kiusaamiseen, kuritusväkivaltaan, lähisuhdeväkivaltaan ja seksuaaliseen häirintään. Tavoitteena on perehtyä erilaisiin yhteiskunnallisiin toimintamalleihin väkivallan ehkäisemiseksi, esimerkiksi sovitteluun ja kiusaamisen vastaisiin kouluohjelmiin.

Koulutusjakso antaa velvolliselle valmiudet toimia ammattilaisten tukena erityisesti kasvatus- ja sosiaalialan töissä, esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisotoimessa.