Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Etuudet

Sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa saat apua Siviilipalveluskeskuksen sosiaalikuraattorilta Marja-Liisa Sirén.

Sosiaalikuraattorin tavoitat sähköpostitse: marja-liisa.siren@ely-keskus.fi tai puhelimitse: 0295 029 383.

Sotilasavustus

KELA voi maksaa sotilasavustusta täydennyspalveluksessa olevalle tai hänen omaiselleen. Sotilasavustuksen saamiseen vaikuttavat asevelvollisen ja sotilasavustukseen oikeutetun omaisen palvelusaikana käytettävissä olevat nettotulot.

Avustuksen saamisen yleisenä edellytyksenä on, että palvelus on heikentänyt avustuksen hakijan toimeentulomahdollisuuksia sekä, että hän on avustuksen tarpeessa.

Voit hakea sotilasavustusta kuukautta ennen palveluksen alkua.

Työttömyyspäiväraha

  • Täydennyspalvelusajalta ei makseta työttömyyspäivärahaa.
  • Työttömyysturvan saajana sinun tulee ilmoittaa työttömyysturvan maksajalle aika, jolloin olet täydennyspalveluksessa.
  • Maksaja päättää jaksolta saatavan palkan vaikutuksesta työttömyysturvaan.
  • Täydennyspalvelus ei kuitenkaan aiheuta sinulle omavastuuaikaa työttömyyspäivärahan maksuun. 

Yrittäjien tuki

  • Jos kuulut yrittäjien eläkelain tai maatalousyrittäjien eläkelain piiriin, sinun kannattaa ottaa yhteyttä omaan eläkelaitokseen tai sen asiamieheen.
  • Myös mahdollisuudet maatalousyrittäjän sijaisapuun kannattaa selvittää.

Hyödyllisiä linkkejä