Valitse sivu

Etuudet

Etuudet

Sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa saat apua Siviilipalveluskeskuksen sosiaalikuraattorilta Marja-Liisa Sirén.

Sosiaalikuraattorin tavoitat sähköpostitse: marja-liisa.siren@ely-keskus.fi tai puhelimitse: 0295 029 383.

 

Sotilasavustus

  • KELA voi maksaa sotilasavustusta täydennyspalveluksessa olevalle tai hänen omaiselleen.
  • Sotilasavustuksen saamiseen vaikuttavat asevelvollisen ja sotilasavustukseen oikeutetun omaisen palvelusaikana käytettävissä olevat nettotulot.
  • Avustuksen saamisen yleisenä edellytyksenä on, että palvelus on heikentänyt avustuksen hakijan toimeentulomahdollisuuksia sekä, että hän on avustuksen tarpeessa. (Sotilasavustuslaki 2 §)

Sotilasavustuksena voidaan maksaa:

Voit hakea sotilasavustusta kuukautta ennen palveluksen alkua.

 

Työttömyyspäiväraha

  • Täydennyspalvelusajalta ei makseta työttömyyspäivärahaa.
  • Työttömyysturvan saajana sinun tulee ilmoittaa työttömyysturvan maksajalle aika, jolloin olet täydennyspalveluksessa.
  • Maksaja päättää jaksolta saatavan palkan vaikutuksesta työttömyysturvaan.
  • Täydennyspalvelus ei kuitenkaan aiheuta sinulle omavastuuaikaa työttömyyspäivärahan maksuun.

 

Yrittäjien tuki

  • Jos kuulut yrittäjien eläkelain tai maatalousyrittäjien eläkelain piiriin, sinun kannattaa ottaa yhteyttä omaan eläkelaitokseen tai sen asiamieheen.
  • Myös mahdollisuudet maatalousyrittäjän sijaisapuun kannattaa selvittää.

 

Hyödyllisiä linkkejä