Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

KAVA -Kansalaisvaikuttaminen

Kava-suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on rohkaista siviilipalvelusvelvollisia aktiiviseen, osallistuvaan kansalaisuuteen. Oppitunneilla peilataan omaa arvomaailmaa sekä suomalaiseen yhteiskuntaan että kansainväliseen todellisuuteen.

Poliittisen osallistumisen ja kansalaistoiminnan opetuksessa painottuu itselle tärkeiden yhteiskunnallisten ongelmien tarkasteleminen sekä ratkaisukeinojen etsiminen ja omien toimintavalmiuksien pohdinta. Yhteiskunnallista toimintaa tarkastellaan monesta näkökulmasta – äänestämisestä ja puoluetoiminnasta järjestötoiminnan ja vapaaehtoistyön kautta aina kulutusvalintoihin, mielenosoituksiin, kansalaistottelemattomuuteen ym. aktivismiin saakka.

Kansainvälistä ympäristöä lähestytään mm. ihmisoikeuksien, kehitysmaatiedon ja aseellisten konfliktien näkökulmasta. Ihmisoikeuksien tunneilla käsitellään kotimaista ja maailmanlaajuista ihmisoikeustilannetta sekä keinoja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Tunneilla pohditaan myös eriarvoisuutta globaalin Etelän ja Pohjoisen välillä sekä mahdollisuuksia sen kaventamiseksi.  Konfliktien anatomian opintokokonaisuudessa perehdytään sotaan ilmiönä, aseellisten konfliktien muutostrendeihin, sodankäynnin sääntöihin sekä aseellisten konfliktien taustatekijöihin.