Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nuorisotakuu

Siviilipalveluskeskus toteuttaa nuorisolakia työskennellessään velvollisten kanssa. Työskentelyn tarkoituksena on edistää nuorten hyvinvointia ja osallisuutta, ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä ja tukea heitä opiskelu- ja työuratavoitteissa sekä itsenäisen elämän järjestämisessä. Koulutusjaksolla sekä työpalvelun aikana annetaan KELA- ja toimeentulotietoa sekä yksilöohjausta laajasti elämänhallintaan liittyvissä asioissa.

Nuorisotakuun mukaiset toimenpiteet koskevat myös siviilipalveluspaikkoja. Osalla siviilipalvelusvelvollisista on jo palvelusaikana tutkinto suoritettuna taikka opiskelu- tai työpaikka tiedossa, mutta osa heistä tarvitsee opinto- tai työnhakuneuvontaa. Suositeltava menettely on, että velvollisella olisi tarvittaessa mahdollisuus käydä palvelusaikanaan esimerkiksi Ohjaamossa tai työllistämistä edistävissä palveluissa eikä velvollisen tarvitse käyttää käyntiin lomapäiviään.

Siviilipalvelusvelvolliselle on taattava mahdollisuus osallistua Suomessa pidettäviin pääsykokeisiin, vaikka pääsykoe osuisi työajalle. Pääsykoepäivä kirjataan Sivariwebiin ”palvelustehtävästä vapauttaminen” -tapahtumana. HSL-loman käyttö näissä tilanteissa ei ole nuorisolain tavoitteiden mukaista. Velvolliselle annetaan myös valtion varoista korvattavat matkaliput pääsykokeisiin matkustamista varten. Mahdollisuus osallistua pääsykokeisiin työajalla ei koske ennakkotehtävien tekemistä

Nuorisolaki (finlex.fi)