Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nuorisotakuu

Nuorisotakuu

Siviilipalveluskeskus toteuttaa Nuorisolakia (21.12.2016 / 1285 /2016) työskennellessään velvollisten kanssa. Työn tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten miesten syrjäytymistä ja tukea heitä opiskelu- ja työuramietinnöissä sekä itsenäisen elämän järjestämisessä. Koulutusjaksolla sekä työpalvelun aikana annetaan Kela -ja toimeentulotietoa sekä yksilöohjausta laajasti elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Keskus hyödyntää muun muassa Aikalisä-toimintaa ja nuorisolain mukaista etsivää nuorisotyötä työssään nuorten kanssa palveluksen aikana tai sen keskeytyessä.

Nuorisotakuun mukaiset toimenpiteet sisältyvät työ- ja elinkeinoministeriön Siviilipalveluksen järjestämis- ja suorittamisohjeeseen ja näin ollen palveluspaikoilla on velvollisuus ohjata ja opastaa velvollisia työnhakuun tai opiskelu- tai harjoittelupaikan saamiseen.

Siviilipalveluskeskus on aktiivisesti mukana nuorten Ohjaamo-toiminnassa. Tavoitteena on taata jokaiselle nuorelle jatkomahdollisuus siviilipalveluksen jälkeen, ja näin ehkäistä syrjäytymistä. Osalla siviilipalvelusvelvollisista on jo palvelusaikana tutkinto suoritettuna taikka opiskelu- tai työpaikka tiedossa, mutta osa heistä tarvitsee opinto- tai työnhakuneuvontaa.

Suositeltava menettely on, että työpalvelupaikka antaisi velvolliselle mahdollisuuden käydä työpalvelun aikana esimerkiksi paikallisessa TE-toimistossa tai Ohjaamossa eikä velvollisen tarvitse käyttää käyntiin lomapäiviään. Siviilipalveluskeskus pyrkii edistämään nuoren hyvinvointia ja osallisuutta voimassaolevan nuorisolain mukaisesti.

TEM Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje, s. 11

Nuorisolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285