Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Näin haet täydennyspalvelukseen

Täydennyspalvelukseen voi hakeutua missä vaiheessa tahansa varusmiespalveluksen jälkeen:

  • Ennen kertausharjoituskutsua
  • Kertausharjoituskutsun jälkeen
  • Kertausharjoituksen aikana

Reservistä täydennyspalvelukseen

Täydennyspalvelukseen hakeudutaan täyttämällä siviilipalvelushakemus.

  • Täytä hakemus Omasivarissa
  • Tulosta lomake, allekirjoita ja lähetä se oman alueesi puolustusvoimien aluetoimistolle päätöstä varten.

HUOM! Hakemuksen täyttäminen ei vielä tee sinusta täydennyspalvelusvelvollista, vaan sinun on toimitettava hakemus omalle aluetoimistollesi.

Aluetoimistosi määräytyy asuinpaikkakuntasi mukaan. Hakemus hyväksytään aluetoimistossa ja saat tiedon hyväksynnästä kirjeitse.

  • Yli 60-vuotiaan reserviläisen täydennyspalvelushakemusta ei enää käsitellä aluetoimistossa, koska palvelusvelvollisuus on päättynyt.

Puolustusvoimien aluetoimistojen yhteystiedot (puolustusvoimat.fi)

Määräys täydennyspalvelukseen

Siviilipalveluskeskus määrää velvollisen täydennyspalvelukseen 12 kuukauden kuluessa hakemuksen hyväksymisestä. Voit valita itsellesi sopiva koulutuserän Omasivarin kautta, niistä eristä joissa on tilaa.

  • Täydennyspalveluskoulutuksen ei tarvitse alkaa 12 kuukauden kuluessa siviilipalvelushakemuksen hyväksymisestä.
  • Voit esittää oman erätoiveen Omasivari-sovelluksen kautta.

Saapumismääräys ja erätoive