Valitse sivu

Työpalvelujakso

Koulutusjakson jälkeen siviilipalvelu jatkuu työpalvelulla. Palvelusvelvollisen tulee itse hakea työpalvelupaikkaa jo ennen koulutusjakson alkamista saatuaan keskukselta palvelukseenastumismääräyksen. Kun palvelusvelvollinen sopii työpalvelusta, palveluspaikassa täytetään ja allekirjoitetaan sitoumus Sivariweb:ssä. Velvollinen allekirjoittaa sitoumuksen Omasivarissa ja tämän jäkeen tieto sitoumuksesta siirtyy  Siviilipalveluskeskukselle.

Siviilipalvelusvelvollisen hankkii palveluspaikan itsenäisesti. Palveluspaikan etsintä tulisi aloittaa jo ennen palveluksen alkamista. Siviilipalvelusvelvollinen ja palveluspaikka sopivat työpalvelun suorittamisesta sitoumuksella. Tämän työpalvelusopimuksen perusteella siviilipalveluskeskus tekee työpalvelumääräyksen velvollisen hankkimaan palveluspaikkaan. Poikkeustapauksissa siviilipalveluskeskus voi määrätä velvollisen myös muuhun palveluspaikkaan.

Siviilipalveluskeskuksen antama määräys palveluspaikasta on viranomaisen tekemä päätös, johon voidaan hakea muutosta siviilipalveluslain 96 §:ssä tarkoitetulla tavalla.