Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Palveluspaikan etsiminen

Työpalveluspaikan etsiminen kannattaa aloittaa jo ennen koulutusjakson alkamista.
Palveluksen aloittamisen ajankohdan voit kuitenkin sopia vasta, kun olet vastaanottanut palvelukseenastumismääräyksen, josta selviää sekä koulutusjakson että työpalvelun alkamispäivät.

Mistä haet työpalveluspaikkaa?

 • Valtakunnallisessa palveluspaikkaluettelossa on lueteltu kaikki Suomessa sopimuksen tehneet siviilipalveluspaikat.

Valtakunnallinen palveluspaikkaluettelo (vipa.mol.fi/sivaripub)

 • Avoimesta palveluspaikkaluettelosta löydät tällä hetkellä siviilipalvelusvelvollista hakevat paikat.

Avoimet työpalveluspaikat (vipa.mol.fi/sivaripub)

 • Voit etsiä palveluspaikkaa myös muualta, esimerkiksi sosiaalisen median kanavilta, ilmoitustauluilta tai sanomalehdistä.
 • Palveluspaikan, joka ei vielä ole tehnyt sopimusta Siviilipalveluskeskuksen kanssa työpalveluspaikkana toimimisesta, on hakeuduttava palveluspaikaksi hyvissä ajoin ennen työpalveluksen alkua.

 

Mikä käy palveluspaikaksi?

 • Valtion tai kunnan viranomainen tai laitos
 • Uskonnollinen yhdyskunta
 • Yleishyödyllinen ja yksityisoikeudellinen yhdistys tai säätiö
 • Voittoa tavoittelematon yhdistys tai säätiö
 • Yleisimpiä palveluspaikkoja ovat päiväkodit, kirjastot, yliopistot, vanhainkodit, ministeriöt, seurakunnat, kulttuurilaitokset, opistot, koulut, sairaalat ja tietyt järjestöt.

 

Mitkä EIVÄT käy palveluspaikaksi?

 • Voittoa tavoitteleva yritys, yhdistys tai säätiö
 • Puolue tai ammattiliitto
 • Työpalvelusta ei saa suorittaa oman työnantajan palveluksessa.
 • Työpalvelus ei myöskään saa edistää omia opintoja.
 • Työpalvelun suorittamisesta ei esimerkiksi saa kertyä opintopisteitä tai vastaavia opintosuoritteita.
 • Ilman työsuhdetta tapahtuvat työharjoittelu, työssäoppimisjaksot ja työhallinnon kautta toteutettava työkokeilu eivät muodosta sellaista kiinteää yhteyttä, joka estäisi siviilipalveluksen suorittamisen kyseisessä palveluspaikassa.

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje, voimassa 1.1.2024 alkaen (pdf)

Muita huomioitavia asioita

 • Palveluspaikan löytäminen etukäteen ei kuitenkaan ole ehto siviilipalvelukseen hakeutumiselle tai koulutusjakson aloittamiselle. Keskus pyrkii auttamaan palveluspaikan löytämisessä, mikäli et itse onnistu paikan löytämisessä.
 • Siviilipalveluskeskus ei lähetä suoraan velvollisia palveluspaikkaan
 • Palveluspaikka valitsee itse tehtäviinsä soveltuvimman velvollisen, esimerkiksi haastattelemalla hakemuksensa jättäneitä siviilipalvelusvelvollisia.
 • Työpalveluspaikalla palveluksen suorittamiseen ei saa yhdistää muuta työntekoa eikä minkäänlaisen taloudellisen vastikkeen maksamista. Työapalveluspaikka ei saa maksaa velvolliselle palkkaa eikä esimerkiksi virkamiehille maksettavia päivärahoja, kokouspalkkioita tai ylityökorvauksia.
 • Siviilipalvelusvelvollinen voi tehdä palvelusaikanaan töitä vapaa-ajallaan ilman aikarajoituksia, mutta ei kuitenkaan oman palveluspaikkansa palveluksessa.  On hyvä huomata, että saatu rahallinen korvaus voi vaikuttaa mahdollisesti maksettavaan sotilasavustukseen.
 • Vapaa-aikatoiminta ei saa häiritä palveluksen suorittamista.

Sitoumuksen tekeminen Sivariwebissä (siviilipalveluskeskus.fi)

 

LINKIT: