Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Palveluspaikan etsiminen

Työpalveluspaikan etsiminen kannattaa aloittaa jo ennen koulutusjakson alkamista.
Palveluksen aloittamisen ajankohdan voit kuitenkin sopia vasta, kun olet vastaanottanut palvelukseenastumismääräyksen, josta selviää sekä koulutusjakson että työpalvelun alkamispäivät.

Mistä haet työpalveluspaikkaa

 

 • Valtakunnallinen palveluspaikkaluettelo, jossa on lueteltu kaikki Suomessa sopimuksen tehneet siviilipalveluspaikat.
 • Avoimet palveluspaikat, josta löydät tällä hetkellä siviilipalvelusvelvollista hakevat paikat.
 • Voit etsiä palveluspaikkaa myös muualta.
 • Palveluspaikan, joka ei vielä ole tehnyt sopimusta Siviilipalveluskeskuksen kanssa työpalveluspaikkana toimimisesta, on hakeuduttava palveluspaikaksi hyvissä ajoin ennen työpalveluksen alkua.

 

Mikä käy palveluspaikaksi

 • Valtion tai kunnan viranomainen tai laitos
 • Uskonnollinen yhdyskunta
 • Yleishyödyllinen ja yksityisoikeudellinen yhdistys tai säätiö
 • Voittoa tavoittelematon yhdistys tai säätiö
 • Yleisimpiä palveluspaikkoja ovat päiväkodit, kirjastot, yliopistot, vanhainkodit, ministeriöt, seurakunnat, kulttuurilaitokset, opistot, koulut, sairaalat ja tietyt järjestöt.

 

Mitkä EIVÄT käy palveluspaikaksi

 

 • Voittoa tavoitteleva yritys, yhdistys tai säätiö
 • Puolue tai ammattiliitto
 • Työpalvelusta ei saa suorittaa oman työnantajan palveluksessa.
 • Työpalvelus ei myöskään saa edistää omia opintoja.
 • Työpalvelun suorittamisesta ei esimerkiksi saa kertyä opintopisteitä tai vastaavia opintosuoritteita.
 • Ilman työsuhdetta tapahtuvat työharjoittelu, työssäoppimisjaksot ja työhallinnon kautta toteutettava työkokeilu eivät muodosta sellaista kiinteää yhteyttä, joka estäisi siviilipalveluksen suorittamisen kyseisessä palveluspaikassa linkki Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje1.2017

Muita huomioitavia asioita

 • Palveluspaikan löytäminen etukäteen ei kuitenkaan ole ehto siviilipalvelukseen hakeutumiselle tai koulutusjakson aloittamiselle. Keskus pyrkii auttamaan palveluspaikan löytämisessä, mikäli et itse onnistu paikan löytämisessä.
 • Siviilipalveluskeskus ei lähetä suoraan velvollisia palveluspaikkaan
 • Palveluspaikka valitsee itse tehtäviinsä soveltuvimman velvollisen, esimerkiksi haastattelemalla hakemuksensa jättäneitä siviilipalvelusvelvollisia.

Sitoutuminen tehdään Sivariwebissä.

LINKIT: