Valitse sivu

Palveluspaikan etsiminen

Palveluspaikan etsiminen

Palveluspaikan etsiminen työpalvelua varten kannattaa aloittaa jo ennen koulutusjaksoa keskuksen toimitettua palvelukseenastumismääräyksen, josta selviää sekä koulutusjakson että työpalvelun alkamispäivät. Tällöin sinun on helpompi saada mieleisesi työ. Työpalveluspaikan haussa auttaa valtakunnallinen palveluspaikkaluettelo, jossa on lueteltu kaikki Suomessa sopimuksen tehneet siviilipalveluspaikat sekä lista avoimista palveluspaikoista.

Paikkaa voi etsiä myös muualta, mutta paikan, jolla ei vielä ole sopimusta työpalveluspaikkana toimimisesta on hakeuduttava palveluspaikaksi hyvissä ajoin ennen työpalveluksen alkua. Palveluspaikaksi käy lähes mikä tahansa valtion tai kunnan viranomainen tai laitos, uskonnollinen yhdyskunta tai yleishyödyllinen ja yksityisoikeudellinen yhdistys tai säätiö. Työpalveluspaikka ei voi olla voittoa tavoitteleva yritys, mutta ei myöskään puolue tai ammattiliitto. Yleisimpiä palveluspaikkoja ovat päiväkodit, kirjastot, yliopistot, vanhainkodit, ministeriöt, seurakunnat, kulttuurilaitokset, opistot, koulut, sairaalat ja tietyt järjestöt.

Työpalvelusta ei saa suorittaa oman työnantajan palveluksessa. Harkittaessa yhteyttä entiseen työnantajaan on kiinnitettävä huomioita muun muassa työsuhteen päättymiseen ja siviilipalveluksen alkamiseen väliseen aikaan ja työsuhteen kestoon sekä tehtävien laatuun.Työpalvelus ei myöskään saa edistää omia opintoja.

Siviilipalveluskeskus voi valintaa varten antaa palveluspaikoille tietoja palvelusvelvollisen soveltuvuudesta, lähinnä koulutuksesta ja työkokemuksesta. Suosituimmat palveluspaikat esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ovat usein pitkälle eteenpäin varattuja. Palveluspaikan löytymisessä helpottaa joustavuus ja avarakatseisuus. Kannattaakin miettiä, suorittaisiko siviilipalveluksen esim. tehden jotain, mitä ei koskaan todennäköisesti muutoin tulisi tekemään, tai voisiko muuttaa uudelle paikkakunnalle työpalveluun. Keskus pyrkii auttamaan palveluspaikan löytämisessä, mikäli palvelusvelvollinen ei itse onnistu paikan löytämisessä.

Sitoutuminen tehdään  SivariWebissä. Palveluspaikan vastuuhenkilö hyväksyy sitoutumisen sivariwebissä ja siviilipalvelusvelvolliset omasivarissa.  Sitoumusta ei tarvitse enää lähettää paperisena ja allekirjoitettuna Siviilipalveluskeskukselle.

LINKIT: