Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ATU- Arjen turvallisuus

(yhteiskunnassa)

Suuntautumisvaihtoehdon tarkoituksena on tarjota velvolliselle tietoa yhteiskunnan ja yksilön varautumisesta eri poikkeustilanteisiin sekä valmentaa velvollisia toimimaan erilaisissa arjen turvallisuuden haasteissa. Oppitunneilla tarkastellaan erilaisia arkiturvallisuuteen liittyviä haasteita ja opetetaan velvollista toimimaan eri tilanteissa oma sekä toisten turvallisuus huomioiden.

Velvollinen perehtyy jakson aikana yhteiskunnan toimintaan normaaliolojen häiriöissä sekä poikkeustilanteiden aikana. Jaksolla harjoitellaan riskien kartoittamista, pelastussuunnitelman tekemistä, pohditaan erilaisiin kriiseihin varautumista sekä tutustutaan eri kriisi- ja pelastusorganisaatioihin.

Jakson aikana velvollinen suorittaa mm SPR:n EA2-kurssin, AS1-alkusammutuskurssin sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutuksen. Lisäksi tutustutaan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan eri viranomaisia tukevissa tehtävissä sekä pohditaan omaa ja toisten käyttäytymistä ja tukemista kriiseissä.

Tavoitteena on antaa velvolliselle tietoja ja taitoja, joita tarvitaan niin omassa kuin työelämässä erilaisten poikkeuksellisten tilanteiden ennaltaehkäisyssä, niiden aikana sekä niistä selviytymisessä.

Koulutusjakso antaa velvolliselle valmiuksia toimia erilaisissa onnettomuus- ja vaaratilanteissa sekä tietoja toimia ennaltaehkäisevästi riskejä arvioiden ja vähentäen eri työtehtävissä ja kotona.​