Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Mitä siviilipalvelus on?

Mitä siviilipalvelus on?

Asevelvollinen, jonka vakaumukseen perustuvat syyt estävät häntä suorittamasta asevelvollisuuslaissa (1438/2007) säädettyä palvelusta, vapautetaan sen suorittamisesta ja määrätään suorittamaan siviilipalvelusta. Myös naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittanut nainen suorittaa siviilipalveluksen, mikäli hän lopettaa vapaaehtoisen asepalveluksen 30 palvelusvuorokauden jälkeen.

Siviilipalvelukseen kuuluu peruskoulutusjakso, yhteiskunnalle hyödyllinen siviililuonteinen työpalvelu, täydennyspalvelus, ylimääräinen palvelus ja liikekannallepanon aikainen palvelus. Peruskoulutusjakso suoritetaan Siviilipalveluskeskuksessa Lapinjärvellä ja työpalvelu hyväksytyissä siviilipalveluspaikoissa.