Valitse sivu

Mitä siviilipalvelus on?

Mitä siviilipalvelus on?

Asevelvollinen, jonka vakaumukseen perustuvat syyt estävät häntä suorittamasta asevelvollisuuslaissa (1438/2007) säädettyä palvelusta, vapautetaan sen suorittamisesta ja määrätään suorittamaan siviilipalvelusta. Myös naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittanut nainen suorittaa siviilipalveluksen, mikäli hän lopettaa vapaaehtoisen asepalveluksen 45 palvelusvuorokauden jälkeen.

Siviilipalvelukseen kuuluu peruskoulutusjakso, yhteiskunnalle hyödyllinen siviililuonteinen työpalvelu, täydennyspalvelus, ylimääräinen palvelus ja liikekannallepanon aikainen palvelus. Peruskoulutusjakso suoritetaan Siviilipalveluskeskuksessa Lapinjärvellä ja työpalvelu hyväksytyissä siviilipalveluspaikoissa.