Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vad är civiltjänst?

Vad är civiltjänst?

En värnpliktig, vars övertygelse hindrar honom att fullgöra sin värnplikt (enligt värnpliktslagen 1438/2007) befrias från densamma och beordnas att utföra civiltjänst i stället. Också kvinnor som frivilligt fullgör värnplikten och avbryter densamma efter 45 dygn beordnas att fullgöra civiltjänst i stället.

Till civiltjänsten hör grundutbildning, samhällsnyttig arbetstjänst av civil karaktär, kompletterande tjänstgöring, extra tjänstgöring och tjänstgöring under mobilisering. Grundutbildningen utförs på civiltjänstcentralen i Lappträsk och arbetstjänsten på godkända tjänstgöringsplatser.