Välj en sida

Ifyllandet av förbindelsen

Ifyllandet av förbindelsen

Då en tjänstgöringsplats och en civiltjänstgörare avtalar om utförande av arbetstjänst så fyller man i en förbindelse. Det är bra att göra förbindelsen så fort som möjligt. Tjänstgöringsplatsen fyller i förbindelsen i Sivariweb. Arbetstjänsten kan påbörjas efter utbildningsperioden när civiltjänstcentralen har gjort förordnande till arbetstjänst på basen av förbindelsen.

Gör såhär

Tjänstgöringsplatsen och tjänstgöraren kommer överens om föjande saker:

*arbetstjänstens begynnelsedag

*huvudsakliga arbetsuppgifter

*inkvartering

*dagpengens betalningstidpunkt

*måltider

*hälsovård

*arbetsresor

Tjänstgöringsplatsens ansvarsperson godkänner förbindelsen i Sivariweb och tjänstgöraren godkänner förbindelsen elektroniskt via OmaSivari. När båda parter har godkänt förbindelsen gör Civiltjänstcentralen en förordan till arbetstjänst. Arbetstjänstgöringen kan börja enligt överenskommelse såvida Civiltjänstcentralen inte meddelar annat. Förbindelsen behövs inte mera skickas till Civiltjänstcentralen i pappersform.

I fall där tjänstgörarens arbetsuppgifter innehåller arbete som i väsentlig grad möjliggör en varaktig och personlig växelverkan med barn under 18 år bör man göra en märkning i förbindelsen. Det förpliktar Civiltjänstcentralen att kontrollera tjänstgörarens utdrag om brottslig bakgrund innan arbetstjänsten kan börja.

Tjänstgöringsplatsen bör ha ett i kraft varande avtal med rätt att fungera som tjänstgöringsplats och en person som har användarrätt till Sivariweb. Tjänstgöringsplatsens ansvarsperson i Sivariweb godkänner förbindelsen elektroniskt i registret.

Förbindelsen är ett avtal om arbetstjänst mellan tjänstgöringsplatsen och tjänstgöraren. En förbindelse görs alltid. Civiltjänstcentralen kan inte göra förordnande till arbetstjänst utan en förbindelse. Det rekommenderas att förbindelsen görs i god tid för arbetstjänsten börjar, gärna före utbildningsperiodens början.

Civiltjänstcentralen kontrollerar förbindelsen så fort som möjligt efter att båda parter har godkänt och skrivit under förbindelsen elektroniskt. Civiltjänstcentralen gör förordnande till arbetstjänst, på basen av förbindelsen, innan arbetstjänsten börjar.