Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ifyllandet av förbindelsen

Ifyllandet av förbindelsen

Tjänstgöringsplatsen bör ha ett giltigt avtal med rätt att fungera som tjänstgöringsplats och en person som har användarrätt till Sivariweb. Då en tjänstgöringsplats och en civiltjänstgörare avtalar om utförande av arbetstjänst fyller tjänstgöringsplatsen i en elektronisk förbindelse i Sivariweb. Förbindelsen är ett avtal om arbetstjänst mellan tjänstgöringsplatsen och tjänstgöraren. En förbindelse görs alltid. Civiltjänstcentralen kan inte göra förordnande till arbetstjänst utan en förbindelse. Det rekommenderas att förbindelsen görs i god tid för arbetstjänsten börjar, gärna före utbildningsperiodens början.

Tjänstgöringsplatsens ansvarsperson skriver under förbindelsen elektroniskt i Sivariweb och tjänstgöraren skriver under förbindelsen elektroniskt via Omasivari. Civiltjänstcentralen kontrollerar förbindelsen så fort som möjligt efter att båda parter har godkänt och skrivit under förbindelsen elektroniskt. Civiltjänstcentralen gör förordnande till arbetstjänst, på basen av förbindelsen, innan arbetstjänsten börjar. Arbetstjänstgöringen kan börja enligt överenskommelse såvida Civiltjänstcentralen inte meddelar annat. Förbindelsen behövs inte mera skickas till Civiltjänstcentralen i pappersform.

Observera att Sivariweb inte fungerar i Internet Explorer. Använd webbläsare som t.ex. Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Gör såhär

Tjänstgöringsplatsen och tjänstgöraren kommer överens om föjande saker:

*arbetstjänstens begynnelsedag

*huvudsakliga arbetsuppgifter

*inkvartering

*dagpengens betalningstidpunkt

*måltider

*arbetsresor

*hälsovård

Tjänstgöringsplatsen fyller i vårdinrättningens kontaktuppgifter i förbindelsen. Läkarundersökningskortet skickas direkt från Civiltjänstcentralen till angiven vårdinrättning. Vårdinrättningen kan vara kommunalhälsovård eller tjänstgöringsplatsens egen hälsovårdsenhet. När tjänstgöraren hemförlovas returneras läkarundersökningskortet direkt från hälsovårdsinrättningen till Civiltjänstcentralen.

Utdrag om brottslig bakgrund

I fall där tjänstgörarens arbetsuppgifter innehåller arbete som i väsentlig grad möjliggör en varaktig och personlig växelverkan med barn under 18 år bör man göra en anteckning i förbindelsen. Det förpliktar Civiltjänstcentralen att kontrollera tjänstgörarens utdrag om brottslig bakgrund innan arbetstjänsten kan börja.

Säkerhetsutredning av en person görs för tjänstgörare som väljs för positioner som är viktiga för statens säkerhet eller ett mycket stort privatintresse. Tjänstgöringsplatsen gör säkerhetsutredning vid behov.

Kom ihåg att uppdatera inkvarteringsuppgifterna i förbindelsen om inkvarteringsförhållandena ändras under arbetstjänsten. Ändringen görs via Sivariweb. Ändringen bör godkännas av tjänstgöringsplatsens ansvarsperson i Sivariweb och av tjänstgöraren i Omasivari.