Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Resor under tjänstgöringen

Civiltjänstgörare har rätt till fria resor eller ersättning för resekostnaderna. Fria tjänstgöringsresor och permissionsresor betalas av arbets- och näringsministeriets anslag. Tjänstgöringsplatsen står för de kostnader som orsakas av arbets- och kommenderingsresor.

 

1. Fria permissionsresor

2. Beställning av permissionsresebiljetter

3. Dagliga arbetsresor och kommenderingsresor

1. Fria permissionsresor

Civiltjänstgöraren har under sin tjänstgöringstid rätt till fria permissionsresor tur och retur från den inkvartering som tjänstgöringsplatsen anvisat till sin hem- eller boningsort i Finland.

Civiltjänstgörare som är fast bosatta i utlandet har under sin tjänstgöringstid rätt till minst en permissionsresa till sin hem- eller boningsort. Kontrollera rätten till fria utlandsresor med Civiltjänstcentralen.

I regel kan fria permissionsresor endast fås till civiltjänstgörarens hem- eller boningsort. Om civiltjänstgöraren har särskilda band till orter annanstans i Finland, kan av särskilda skäl också resekostnaderna till dessa orter ersättas. Till denna del ersätts resekostnaderna enligt prövning.

Trots att de av staten betalda fria permissionsresorna är avsedda för resor mellan tjänstgöringsplatsen och civiltjänstgörarens egna hem- eller boningsort, samt att dessa resor inte får beviljas för kortare än 24 timmars permissioner, är resor till urvalsprov ett undantag. Tjänstgöraren har rätt att bli beviljad resor till urvalsprov av sin tjänstgöringsplats.

Tjänstgöringsplatsen ansöker om ersättning hos Civiltjänstcentralen för de kostnader som består av ersättningar för civiltjänstgörarnas resor med lokaltrafiken i samband med permissioner halvårsvis enligt anvisning.

Tillbaka ↑

 

2. Beställning av färdbiljetter

Observera att biljetterna inte får användas för arbets- och kommenderingsresor. Tjänstgöringsplatsen ansvarar för dem.

Tillbaka ↑

 

3. Dagliga arbetsresor och kommenderingsresor

Tjänstgöringsplatsen svarar för kostnader som orsakas av kommenderingsresor som den förordnat, samt för civiltjänstgörarens dagliga arbetsresor mellan tjänstgöringsplatsen och den inkvartering som tjänstgöringsplatsen anvisat om avståndet överskrider 3 kilometer i en riktning. För dessa resor får inte biljetter köpta via Sivariweb användas.

Resekostnaderna ersätts enligt de kostnader som orsakas av det förmånligaste allmänna kommunikationsmedlet. Resans längd mäts enligt den kortaste rutt som allmänna kommunikationsmedel använder.

För att få ersättning för användning av egen bil bör uppfylla följande villkor uppfyllas:

Det finns ingen kollektivtrafik vid den tiden på dygnet

Väntetiden mellan olika delsträckor ska då vara minst 2 timmar.

Ersättning betalas för den del av sträckan som saknar allmänna kommunikationsmedel till närmaste hållplats.

Ersättning för användning av egen bil betalas enligt tabellen nedan.

Ersättning för enkelresa från och med år 2024 är:

3-25 km:  5,90 €

26-50 km: 8,20 €

51-100 km: 17,60 €

100 < : 0,18 €/km

Exempel: Arbetsresa 15 km/enkelresa. Ersättning 5,90 € tur + 5,90 € retur. Ersättning sammanlagt 11,80 €/resdag.

Tillbaka ↑