Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Resor under arbetstjänstgöringen

Arbetsresor

 • Tjänstgöringsplatsen svarar för dina dagliga arbetsresor mellan tjänstgöringsplatsen och den anvisade inkvarteringen om avståndet överskrider 3 kilometer i en riktning.
 • Resekostnaderna ersätts enligt de kostnader som orsakas av det förmånligaste allmänna kommunikationsmedlet.
 • Samåkning med annan personal kan också ordnas.

Permissionsresor

 • Du anhåller om biljetter för din permissionsresa av tjänstgöringsplatsen.
 • Permissionsresorna är avsedda för resor mellan din tjänstgöringsplats och din egen hem- eller bostadskommun.
 • Resan skall med beaktande av omständigheterna alltid göras på det för staten förmånligaste sättet.
 • Fria resor får inte ges för en kvällsledighet (under 24 h ledighet).
 • Fria resor kan undantagsvis också beviljas för inträdesprov (eller motsvarande) eller för att delta i arbetsplatsintervjuer.

Om civiltjänstgöraren har speciella skäl kan tjänstgöringsplatsen enligt prövning även bevilja fria resor till följande orter:

 • en ort, där du har en bestående arbets- eller studieplats
 • den ort där din maka/make eller varaktig sambo bor
 • till den ort där dina föräldrar, syskon eller barn bor
 • till en kommande bostadsort, arbets- eller studieort, såtillvida du kan förevisa en kallelse till arbetsintervju, inträdesförhör eller annat motsvarande intyg.

 

Tjänstgöringsplatsen ska ersätta dig för permissionsresa med lokaltrafiken från närmaste hållplats till det slutliga resmålet, till den del avståndet överskrider 3 kilometer i en riktning.