Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Omasivari

Civiltjänstgöraren ska se till att hans eller hennes boningsort, adress och övrig kontaktinformation samt omständigheter som inverkar på tjänstedugligheten är kända för civiltjänstcentralen. (17§ civiltjänstlagen )

 

Du uppdaterar smidigast dina kontaktuppgifter via Omasivari. Logga in här.

Uppdatera:

  • Adress
  • Telefonnummer
  • e-post
  • Kontonummer
  • Du kan välja kontingent/utbildningsperiod via Omasivari.
  • Du kan välja kontingent två gånger via Omasivari.
  • Om kontingenten du önskar delta i är fullsatt kan du anmäla dig till väntelistan per e-post kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi

 

Uppdatera ditt kontonummer (för utbetalning av dagpenning och lön) i god tid innan utbildningsperiodens början.

Otillräcklig kontaktinformation kan hindra dig från att delta i den utbildningsperiod du önskar.

Omasivari utvecklas kontinuerligt. I framtiden kommer du också att kunna ansöka om befrielse från en utbildningsperiod (t.ex. på grund av studier, ekonomiska eller arbetsrelaterade skäl) som du har beordrats till via Omasivari.

 

Civiltjänstlag