Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Omasivari

Civiltjänstgöraren ska se till att hans eller hennes boningsort, adress och övrig kontaktinformation samt omständigheter som inverkar på tjänstedugligheten är kända för civiltjänstcentralen.

Civiltjänstlagen 17 § (finlex.fi)

Du uppdaterar smidigast dina kontaktuppgifter via Omasivari.

Uppdatera dina uppgifter i Omasivari

  • Adress
  • Telefonnummer
  • e-post
  • Kontonummer

Otillräcklig kontaktinformation kan hindra dig från att delta i den utbildningsperiod du önskar.

Uppdatera ditt kontonummer (för utbetalning av dagpenning och lön) i god tid innan utbildningsperiodens början.

Val av utbildningsperiod

Du kan välja kontingent/utbildningsperiod via Omasivari.

  • Du kan välja kontingent en gång via Omasivari.
  • Om kontingenten du önskar delta i är fullsatt kan du anmäla dig till väntelistan per e-post kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi

Ansökningar

Via Omasivari kan du ansöka om befrielse från den utbildningsperiod som du har beordrats till(t.ex. på grund av studier, ekonomiska eller arbetsrelaterade skäl) eller om överföring till försvarsreserven.