Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Måltider och måltidsersättningar

under arbetstjänsten

  • Tjänstgöringsplatsen ansvarar för dina måltider under tjänstgöringstiden.
  • Detta gäller förutom under arbetsdagar också de dagar då du tillbringar din veckoledighet eller permission i en inkvartering som tjänstgöringsplatsen ordnat.
  • Ansvaret för att ordna måltider under arbetsdagarna gäller oberoende av var du bor.
  • De dagliga måltiderna är morgonmål, lunch, middag och kvällsmål.
  • Matpenning ska betalas minst en gång i månaden. Betalas vanligtvis i samband med dagpenningen.

 

Om det inte är möjligt att ordna måltider, ska tjänstgöringsplatsen betala matpenning till dig

  • Matpenning 13,50 €/dag betalas om tjänstgöringsplatsen inte kan erbjuda några måltider alls.
  • Om det går att ordna en varm måltid per dag, ska tjänstgöringsplatsen dessutom betala 7,50 €/dag. I denna summa ingår ersättningen för ett varmt mål samt morgon- och kvällsmål.
  • För ersättning av endera morgon- eller kvällsmål betalas 2,50 €/dag.

Tabell över måltidsersättningar som utbetalas:

Arrangerade måltider:

Frukost Kvällsmål Lunch Middag Måltidsersättning som ut-betalas         euro
X X X X 0,00
X X X 2,50
X X X 2,50
X X 4,00
X X X 4,50
X X X 4,50
X X 6,00
X X 6,00
X X 6,00
X X 6,00
X 7,50
X 7,50
X X 10,00
X 12,00
X 12,00
13,50