Välj en sida

Måltider och måltidsersättningar

under arbetstjänsten

Måltider

Tjänstgöringsplatsen står för civiltjänstgörarens måltider under tjänstgöringstiden. Detta gäller de dagar tjänstgöraren är i tjänstgöring, på kommenderingsresa och de dagar då tjänstgöraren tillbringar sin veckoledighet eller permission i en inkvartering som tjänstgöringsplatsen ordnat. Ansvaret för att ordna måltider under arbetsdagarna gäller oberoende av var civiltjänstgöraren bor. De dagliga måltiderna är morgonmål, lunch, middag och kvällsmål.

Om det inte är möjligt att ordna måltider, ska tjänstgöringsplatsen betala matpenning till civiltjänstgöraren. Om det inte alls kan ordnas någon måltid så är matpenningen 13,50 euro per dag. Om det går att ordna en varm måltid per dag, betalas det dessutom 7,50 euro per dag åt tjänstgöraren. I denna summa ingår ersättningen för morgon- och kvällsmål. För ersättning av endera morgon- eller kvällsmål betalas 2,50 euro per dag. Eurosummorna är från 2011.

Tabell  över  måltidsersättningar  som  utbetalas: 

Arrangerade måltider:

Frukost

Kvällsmål

Lunch

Middag

Måltidsersättning som ut-betalas         euro

X

X

X

X

0,00

X

X

X

2,50

X

X

X

2,50

X

X

4,00

X

X

X

4,50

X

X

X

4,50

X

X

6,00

X

X

6,00

X

X

6,00

X

X

6,00

X

7,50

X

7,50

X

X

10,00

X

12,00

X

12,00

13,50