Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Direktiv för offentligrättslig inrättning

(statliga ämbetsverk, kommuner, församlingar)

Direktiv för offentligrättslig inrättning (statliga ämbetsverk, kommuner, församlingar)

Ansökan:

En skriftlig ansökan lämnas till:

Civiltjänstcentralen

Sjökullavägen 97

07810 INGERMANSBY

Handlingstiden är ca 2 veckor.

 

Ansökan om rätt att verka som tjänstgöringsplats hittas under Blanketter

 

Att häva avtalet

Civiltjänstcentralen gör ett avtal som gäller tillsvidare. Tjänstgöringsplatsen kan skriftligen anhålla om att avtalet hävs. Tjänstgöringsplatsens avtalsnummer bör nämnas i anhållan.

Om tjänstgöringsplatsen väsentligt försummar sina skyldigheter kan Civiltjänstcentralen häva rätten att verka som tjänstgöringsplats.