Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Byte av tjänstgöringsplats under arbetstjänsten

Civiltjänstgöraren kan byta tjänstgöringsplats under sin tjänstgöring. Före förflyttningen skall civiltjänstcentralen höra civiltjänstgörarens nuvarande tjänstgöringsplats. Civiltjänstcentralen kan på eget initiativ besluta om en förflyttning av tjänstgöringsplats för civiltjänstgöraren, detta för att trygga att civiltjänsten skall bli vederbörligt utförd eller om det i allmänhetens intresse fordras en förflyttning.

Gör så här:

 • Berätta i god tid att du har för avsikt att byta tjänstgöringsplats så att platsen har möjlighet att börja leta efter en ny tjänstgörare i stället för dig. 
 • Gör en ny förbindelse med den nya tjänstgöringsplatsen.
 • Din gamla tjänstgöringsplats godkänner bytet elektroniskt i Sivariweb.
 • Civiltjänstcentralen kontrollerar och godkänner den nya förbindelsen i Sivariweb när den gamla platsen har godkänt bytet.
 • Förbindelsen hittas under ”Förbindelser” i Omasivari när förbindelsen är godkänd av Civiltjänstcentralen.
 • Om ett brottsregisterutdrag behövs för den nya tjänstgöringsplatsen och ditt utdrag har blivit gammalt eller du inte har ett sånt,  beställer du ett nytt brottsregisterutdrag i god tid. Brottsregisterutdraget är i kraft 6 månader. Utdraget visas upp för civiltjänstcentralen.
 • Civiltjänstcentralen gör förflyttningsbeslutet/förordnan till arbetstjänst i Sivariweb. Du hittar beslutet i Omasivari som en händelse under fliken ”Tjänstgöring”
 • Du kan börja arbetstjänsten på den nya platsen när Civiltjänstcentralen har gjort beslutet om byte av tjänstgöringsplats.
    • Den gamla tjänstgöringsplatsen kontrollerar att alla händelser är antecknade i Sivariweb.
    • Den gamla tjänstgöringsplatsen kontrollerar att dagpenning, matpenning, arbetsresor och boendekostnader med mera är/blir betalda.

Behandlingstid

Behnadlingen av ansökningen tar ungefär en vecka.

 • Tjänstgöringen på den nuvarande platsen avlutas och tjänstgöringen på den nya tjänstgöringsplatsen kan börja först sen när förflyttningsbeslutet är gjort.