Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Byte av tjänstgöringsplats

under tjänstgöringstiden

Byte av tjänstgöringsplats under tjänstgöringstiden

Byte av tjänstgöringsplats under tjänstgöringstiden är möjlig på motiverade grunder. Före förflyttningen skall civiltjänstcentralen höra civiltjänstgörarens nuvarande tjänstgöringsplats. Civiltjänstcentralen kan på eget initiativ besluta om ett förflyttning av tjänstgöringsplats för civiltjänstgöraren, detta för att trygga att civiltjänsten skall bli vederbörligt utförd eller om det i allmänhetens intresse fordras en förflyttning.

Behhandlingstid

Behandlingen av förflyttningsansökan tar ca en vecka. Tjänstgöringen på den nuvarade tjänstgöringsplatsen avslutas och tjänstgöringen på den nya tjänstgöringsplatsen kan börja när förflyttningsbeslutet är gjort.

Tjänstgöringsplatsen:

Ett e-postmeddelande skickas till den nuvarande tjänstgöringsplatsen när tjänstgöraren har gjort en ny förbindelse med den nya platsen. Den nuvarande tjänstgöringsplatsen ger sitt utlåtande/godkännande till förflyttningen i sivariweb efter det.

Den nuvarande tjänstgöringsplatsen skickar tjänstgörarens läkarundersökningskort till den nya tjänstgöringsplatsens arbetshälsovård när Civiltjänstcentralen har gjort beslut om förflyttning. Ur beslutet framgår tjänstgörarens sista tjänstgöringsdag på den gamla tjänstgöringsplatsen och adressen dit läkarundersökningskortet skall skickas.

Tjänstgöraren:

Godkänn och skriv under förbindelsen elektroniskt via omasivari. Om ett brottsregisterutdrag behövs för den nya tjänstgöringsplatsen och ditt utdrag har blivit gammalt eller om du inte har ett sånt,  beställer du ett nytt brottsregisterutdrag i god tid. Brottsregisterutdraget är i kraft 6 månader. Utdraget visas upp för civiltjänstcentralen.

Tjänstgöringen fortsätter på den gamla tjänstgöringsplatsen tills civiltjänstcentralen har gjort ett beslut i ärendet.