Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Byte av tjänstgöringsplats

under tjänstgöringstiden

 

Civiltjänstgöraren kan byta tjänstgöringsplats under sin tjänstgöring. Före förflyttningen skall civiltjänstcentralen höra civiltjänstgörarens nuvarande tjänstgöringsplats. Civiltjänstcentralen kan på eget initiativ besluta om en förflyttning av tjänstgöringsplats för civiltjänstgöraren, detta för att trygga att civiltjänsten skall bli vederbörligt utförd eller om det i allmänhetens intresse fordras en förflyttning.

 

Gör så här:

 • Civiltjänstgöraren gör en ny förbindelse med den nya tjänstgöringsplatsen. Om ett brottsregisterutdrag behövs för den nya tjänstgöringsplatsen och tjänstgörarens utdrag har blivit gammalt eller inte har ett sånt,  beställer hen ett nytt brottsregisterutdrag i god tid. Brottsregisterutdraget är i kraft 6 månader. Utdraget visas upp för civiltjänstcentralen.
 • Den gamla tjänstgöringsplatsen får kännedom om den nya förbindelsen via Sivariweb.
 • Den gamla tjänstgöringsplatsen godkänner bytet i Sivariweb.
 • Civiltjänstcentralen granska och godkänner den nya förbindelsen i Sivariweb.
 • Tjänstgöraren kan börja arbetstjänsten på den nya platsen när Civiltjänstcentralen har gjort beslutet om byte av tjänstgöringsplats.
    • Den gamla tjänstgöringsplatsen kontrollerar att alla händelser är antecknade i Sivariweb.
    • Den gamla tjänstgöringsplatsen kontrollerar att dagpenning, matpenning, arbetsresor och boendekostnader med mera är/blir betalda.

  Behandlingstid

  Behandlingen av förflyttningsansökan tar ca en vecka. Tjänstgöringen på den nuvarande tjänstgöringsplatsen avslutas och tjänstgöringen på den nya tjänstgöringsplatsen kan börja när förflyttningsbeslutet är gjort.