Välj en sida

Uppehälle och kostnader

Uppehälle och kostnader

Under arbetstjänsten svarar tjänstgöringsplatsen för civiltjänstgörarens uppehälle, som innefattar

  • inkvartering
  • måltider
  • hälsovård
  • dagpenning och
  • eventuella kostnader för arbets- och kommenderingsresor
  • samt sådan särskild beklädnad och utrustning som tjänsteuppgifterna förutsätter.

Överenskommelser om andra arrangemang mellan tjänstgöringsplatsen och civiltjänstgöraren är inte giltiga.

De ersättningar som betalas  under arbetstjänsten (t.ex. dagpenning, matpenning, arbetsresor, inkvarteringsersättning osv.) är skattefri ersättning för tjänstgöraren.

Uppgifterna om civiltjänstgörarnas dagpenning anmäls till inkomstregistret från och med 1.1.2021.

 

Kostnadskalkyl för en hellång arbetstjänst (319 dygn)

Kostnader, när utbildningsperioden är 28 dygn och tjänstgöraren har inte militärtjänstdygn. Tjänstgöringsplatsen betalar måltidsersättningar för varje dag.

Dagpenninsdygn:
29 – 165 5,20 712,40
166 – 255 8,70 783,00
256 – 347 12,10 1113,20 2608,60
Måltidsersättningar för 319 dygn 13,50 4306,50 4306,50
Sammanlagt 6915,10
+ Eventuella övriga kostnader:
Boendekostnader – ersättning (100 – 310 €/kk)
Arbetsresor
Hälsovårds- och tandläkarkostnader