Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Att börja civiltjänstgöringen

Civiltjänsten påbörjas samma år eller inom två kalenderår efter det att ansökan godkänts, förutsatt att civiltjänstgöraren inte beviljats uppskov.

Civiltjänstcentralen skickar ett skriftligt förordnande om inträde i tjänst ungefär tre månader före tjänsten börjar. Med samtycke av civiltjänstgöraren eller p.g.a. ålder (över 29 år) så kan den tjänstepliktige kallas i tjänst också med kortare varsel än två månader.

Kontigentönskemål

Du kan framföra ditt kontingentönskemål till de fastställda utbildningsperioderna där det finns lediga platser. Välj önskad kontingent via OmaSivari. Kontollera din post de påföljande veckorna. Kallelse till önskad kontingent skickas med mottagningsbevis. Du kan också skicka ett skriftligt kontingentönskemål per e-post till kirjaamo.siviilipalvelus(at)ely-keskus.fi. Kom ihåg att skriva ditt namn, din födelsetid och din adress.

Arbetstjänst

Efter utbildningsperioden fortsätter civiltjänsten med arbetstjänst. Du skall själv söka en tjänstgöringsplats. Sök din plats redan innan utbildningsperioden börjar. Tjänstgöringsplatsen fyller i förbindelsen i Sivariweb. Tjänstgöringsplatsens ansvarsperson godkänner förbindelsen i Sivariweb och tjänstgöraren i OmaSivari-applikationen.

Tjänstgöringsplats kan du söka under Lediga arbetstjänstplatser första sidan.

Utbildningsperioden

Civiltjänsten börjar alltid med utbildningsperioden, som utförs i Lappträsk. Du bör anlända till Civiltjänstcentralen på bestämd dag också i sådant fall, då resebiljetter av någon orsak inte kommit fram på förhand. Spara resekvittona för inträdande i tjänst, då får du kostnaderna ersatta i efterhand. Fast du ansökt om befrielse eller uppskov, så bör man ändå träda i tjänst om du inte har fått ett beslut om uppskov. Du bör anlända till centralen senast kl. 12.00 den angivna dagen.

Om tjänstgöraren inte anländer till centralen utan lagligt hinder, så blir påföljden efterlysning. Civiltjänstcentralen, senare tjänstgöringsplatsen ger ett civiltjänstgöringsintyg försett med fotografi. Intyg motsvarar militärpasset och efter hemförlovningen är det ett bevis för utförd tjänst. Vissa beväringsrabatter förutsätter uppvisande av civiltjänstgöringsintyget. Om intyget försvinner efter tjänstgöringen så kan civiltjänstcentralen på begäran ersätta det med ett nytt. Intyget behövs bl.a. hos passmyndigheterna ända upp till 30 års ålder.

Civiltjänstgöringsplikten upphör vid slutet av det år, då den tjänstepliktige fyller 30 år.