Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PP – Brand, räddning och

befolkningsskydd

Målet med inriktningsalternativet är att utbilda civiltjänstgörarna att fungera i räddningsverksamhet och att hjälpa till med uppgifter anknytna till befolkningsskydd samt ge färdigheter för att förhindra olyckor. Efter utbildningen förstår civiltjänstgöraren säkerhetsrisker som hänför sig till olika tillfällen och kan inställa sig på förhand utan att bli uppskärrad då något inträffar.

PP-civiltjänstgörarna går en kurs för ordningsvakter och får ett officiellt intyg över kursen. Efter att ha gått kursen kan de ansöka om ett kort för genomgången ordningsvaktskurs från polisen. Kortet är fem år i kraft. Ordningsvakter behövs bl.a. vid allmänna möten och publiktillfällen. Gruppdeltagarna får också bra information om hur man tryggt anordnar mindre eller större publiktillställningar.

Under kursens gång utförs också en officiell kurs i Heta arbeten. (SPEK). Om du blir godkänd i kursen så får du ett kort för Heta arbeten.

Vi lär oss färdigheter i brand-, säkerhet och primärsläckning på AS1-primärsläckningskursen.  Ofta ordnas även en kurs om trygghet i vardagen.  Kursens mål är att lära sig känna igen och förebygga de vanligaste farorna med boendet. På kursen bekantar vi oss också med grunderna för räddningsplanering.

PP-gruppen bekantar sig också med Den frivilliga räddningstjänstens (VAPEPA) verksamhet både teoretiskt oh praktiskt genom att ordna skallgång efter försvunnen person.