Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vägran att fullgöra civiltjänst

Vägran att fullgöra civiltjänst skall göras skriftligen till civiltjänstcentralen.

Skriv en fritt formulerad vägran med:

 • ditt namn
 • din födelsetid
 • din adress
 • ditt ärende

Skicka din vägran:

 • via skyddad e-post till Civiltjänstcentralens registratorskontor (kirjaamo) eller
 • per e-post till kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi eller
 • per post till: Civiltjänstcentralen, Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby

Skyddad e-post

Behandlingen av vägran:

 • Du får ett samtal från Civiltjänstcentralen inom ca två veckor från det att din vägran är mottagen. Under samtalet får du hur ärendet kommer att gå vidare.
 • Civiltjänstcentralen gör en brottsanmälan.

Den rättsliga processen startar:

 • Ditt ärende utreds av polisen.
 • Polisen skickar ärendet till åklagaren
 • Domstolens beslut.
 • Verkställandet av domen.

Enligt civiltjänstlagen döms den som vägrar utföra sin civiltjänst till ett fängelsestraff, som motsvarar hälften av hans återstående tjänstgöringstid.

Civiltjänstlag 74§ (finlex.fi)

Tjänstgöringsplikten för den som dömts för civiltjänstgöringsbrott fortsätter också efter utgången av det år då civiltjänstgöraren har fyllt 30 år, om slutförandet av tjänstgöringsplikten förutsätter detta.

Civiltjänstlag 75§ (finlex.fi))