Välj en sida

Vägran att fullgöra civiltjänst

Vägran att fullgöra civiltjänst

Vägran att fullgöra civiltjänst skall göras skriftligen till civiltjänstcentralen. Civiltjänstcentralen gör en brottsanmälan och ärendet överförs till att skötas av åklagare. Enligt civiltjänstlagens § 74 döms den som vägrar uföra sin civiltjänst till ett fängelsestraff, som motsvarar hälften av hans återstående tjänstgöringstid.