Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vägran att fullgöra civiltjänst

Vägran att fullgöra civiltjänst skall göras skriftligen till civiltjänstcentralen.

 

Skriv en fritt formulerad vägran med:

 • ditt namn
 • din födelsetid
 • din adress
 • ditt ärende

 

Skicka din vägran:

 • via skyddad e-post till Civiltjänstcentralens registratorskontor (kirjaamo) eller
 • per e-post till kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi eller
 • per post till: Civiltjänstcentralen, Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby

 

Behandlingen av vägran:

 • Du får ett samtal från Civiltjänstcentralen inom ca två veckor från det att din vägran är mottagen. Under samtalet får du veta vad som kommer att hända.
 • Civiltjänstcentralen gör en brottsanmälan.

 

Den rättsliga processen startar:

 • Ditt ärende utreds av polisen.
 • Polisen skickar ärendet till åklagaren
 • Domstolens beslut.
 • Verkställandet av domen.

 

Civiltjänstcentralen gör en brottsanmälan och ärendet överförs till att skötas av åklagare. Enligt civiltjänstlagens § 74 döms den som vägrar uföra sin civiltjänst till ett fängelsestraff, som motsvarar hälften av hans återstående tjänstgöringstid.

Tjänstgöringsplikten för den som dömts för civiltjänstgöringsbrott fortsätter också efter utgången av det år då civiltjänstgöraren har fyllt 30 år, om slutförandet av tjänstgöringsplikten förutsätter detta. (75 § civiltjänstlagen)