Välj en sida

Kompletterande tjänstgöring i Lappträsk

Kompletterande tjänstgöring i Lappträsk

Den kompletterande tjänstgöringen utförs på civiltjänstcentralen. Den fem dagar långa tjänstgöringen omfattar huvudsakligen föreläsningar. Föreläsningarnas innehåll kan växla för de olika kompletterande tjänstgöringsgrupperna. Vi behandlar bl.a. följande ämnen, första hjälp, vapenvägrandets historia, oljebekämpning och motion.

Tjänstgöraren inom kompletterande tjänstgöringen har närvaroplikt enligt programmet i läsordningen. Utbildningstimmarna hålls kl. 8.45 – 16.00. Programmet kan innehålla också kvällsundervisning. På fredagen avslutas undervisningen kl. 14.00.

Man får avlägsna sig från utbildningscentralens område då det inte är föreläsningar. Fastän det erbjuds inkvartering på utbildningscentralen, så kan de som bor i närheten också övernatta hemma. Tjänstgöraren måste ha sjukintyg, skrivet av hälsovårdare eller läkare, för varje sjukfrånvarodag.

På utbildningscentralen serveras morgonmål, lunch, middag och kvällsmål.

Dagpenningen för kompletterande tjänstgöring är 5,20 euro/dygn (kvinnor får därtill persedelpenning 0,50 €/dygn). Därtill utbetalas lön 62,05 euro/dygn för kompletterande tjänstgöringen.

 

Ansökan om kompletterande tjänstgöring