Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kompletterande tjänstgöring

i Lappträsk

Allmän information om utbildningsperioden

 Utbildningen kan inte utföras på distans.

 • Den kompletterande tjänstgöringen utförs på Civiltjänstcentralen i Lappträsk.
 • Föreläsningarnas innehåll kan växla för de olika kompletterande tjänstgöringsgrupperna.
 • Vi behandlar bland annat följande ämnen: första hjälp, vapenvägrarhistoria och oljebekämpning.
 • Närvaroplikt i enlighet med det program som anges i läsordningen.
 • Programmet kan även innehålla kvällskurser.
 • Utbildningscentret serverar morgonmål, lunch, middag och kvällsbit.
 • Du kan lämna Civiltjänstcentralens område då du inte har lektioner. Om du bor i närheten kan du övernatta hemma om du vill.
 • Observera att dagliga resekostnader inte ersätts
 • Reseersättning kan fås endast för resa till och från utbildningsperioden.
 • För varje sjukfrånvarodag behövs sjukintyg av hälsovårdare eller läkare.
 • Du kan skriva ut löneintyg och intyg över utförd kompletterande tjänstgöring från Omasivari.

Kom ihåg att skriva in ditt kontonummer i Omasivari. Behövs för utbetalning av lön, dagpenning och eventuell reseersättning.

Omasivari (mol.fi)

Om din ansökan om civiltjänst eller kompletterande tjänstgöring har godkänts innan beslut om extra tjänstgöring eller beslut om allmän mobilisering utfärdas är du befriad från vapentjänst utan att din ansökan behandlas av omprövningsnämnden.

Information och förfrågningar om utbildningen

Anders Blomberg, email: anders.blomberg@ely-keskus.fi
telefonväxel 0295 0295 00.