Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Civiltjänst

  • Du kan ansöka om civiltjänst på grund av skäl som grundar sig på övertygelse.
  • Civiltjänst ersätter beväringstjänst.
  • Reservövningar förekommer inte.
  • Civiltjänstplikten upphör senast vid utgången av det år under vilket tjänstgöraren har fyllt 30 år.

Tjänstgöringstiden i civiltjänst är 347 dagar. Civiltjänstgöringen börjar alltid med en fyra veckors grundutbildningsperiod. Därefter fortsätter tjänstgöringen med arbetstjänst (ca 319 dagar). Arbetstjänsten utförs vid en civiltjänstgöringsplats som godkänts av civiltjänstcentralen. Utförd beväringstid räknas tillgodo med en koefficient.

Civiltjänstcentralen

  • Ansvarar för verkställandet av civiltjänsten, anordnandet av utbildningen av civiltjänstgörare och styrningen av civiltjänstgöringsplatserna.
  • Civiltjänstcentralen ligger i Lappträsk och är en fristående enhet under NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Då din ansökan om civiltjänst har godkänts Civiltjänstcentralen aktiverar dina tjänstgöringsuppgifter i Civiltjänstregistret när Försvarsmaktens regionalbyrå har gjort beslutet att du är civiltjänstgörare. Efter det kan du logga in i Omasivari.

Omasivari instruktioner

Du kan själv påverka tidpunkten för din tjänstgöring genom att välja en lämplig kontingent via Omasivari. Efter ditt kontingentval skickas ett skriftligt förordnande till civiltjänst.

Kontingentönskemål och utbildningsperioder

Vid behov kan du ansöka on uppskov eller befrielse.

Om du inte själv väljer en kontingent får du ett förordnande att börja din tjänstgöring inom två år. Förordnandet skickas ca tre månader innan tjänstgöringen börjar. Förordnandet kan också delges med en kortare tidsfrist på grund av ålder (29 år).

Om du inte anländer till centralen och inte har laga förhinder, blir påföljden efterlysning.

Civiltjänstgörarens förmåner under tjänstgöringstiden

Bestäms på samma grunder som för beväringarna.

Socialskydd och förmåner

Under utbildningsperioden ansvarar civiltjänstcentralen och under arbetstjänsten tjänstgöringsplatsen för uppehälle (dagpenning, måltider, inkvartering och hälsovård).

Under tjänstgöringen kan du ta i bruk ett elektroniskt civiltjänstgöringsintyg. Olika beväringsrabatter förutsätter uppvisande av civiltjänstgöringsintyget.

 Länkar