Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uppehälle och kostnader under arbetstjänsten

Uppehälle och kostnader

Under arbetstjänsten svarar tjänstgöringsplatsen för civiltjänstgörarens uppehälle, som innefattar:

Överenskommelser om andra arrangemang mellan tjänstgöringsplatsen och civiltjänstgöraren är inte giltiga.

De ersättningar som betalas under arbetstjänsten (t.ex. dagpenning, matpenning, arbetsresor, inkvarteringsersättning osv.) är skattefri ersättning för tjänstgöraren.

Tjänstgöringsplatsen anmälar tjänstgörarens dagpenning till inkomstregistret