Välj en sida

Uppehälle och kostnader under arbetstjänsten

Uppehälle och kostnader

Under arbetstjänsten svarar tjänstgöringsplatsen för civiltjänstgörarens uppehälle, som innefattarinkvartering

  • måltider
  • hälsovård
  • dagpenning och
  • eventuella kostnader för arbets- och kommenderingsresor
  • samt sådan särskild beklädnad och utrustning som tjänsteuppgifterna förutsätter.

Överenskommelser om andra arrangemang mellan tjänstgöringsplatsen och civiltjänstgöraren är inte giltiga.

De ersättningar som betalas under arbetstjänsten (t.ex. dagpenning, matpenning, arbetsresor, inkvarteringsersättning osv.) är skattefri ersättning för tjänstgöraren.