Välj en sida

Uppehälle och kostnader under arbetstjänsten

Uppehälle och kostnader

Under arbetstjänsten svarar tjänstgöringsplatsen för civiltjänstgörarens uppehälle, som innefattarinkvartering

  • måltider
  • hälsovård
  • dagpenning och
  • eventuella kostnader för arbets- och kommenderingsresor
  • samt sådan särskild beklädnad och utrustning som tjänsteuppgifterna förutsätter.

Överenskommelser om andra arrangemang mellan tjänstgöringsplatsen och civiltjänstgöraren är inte giltiga.