Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Att söka en tjänstgöringsplats

Då du fått kallelse om inträde i civiltjänst, av vilken framgår både utbildningens och arbetstjänstens begynnelsedatum, är det bra att redan i detta skede börja söka efter tjänstgöringsplats för arbetstjänsten.  Du har då lättare att få ett arbete, som du gillar. Då du söker efter tjänstgöringsplats, så underlättar det, att använda sig av sökmotorn Alla tjänstgöringsplatser.  I den finns uppräknade alla Finlands tjänstgöringsplatser, vilka skrivit kontrakt med civiltjänstcentralen.  Dessutom finns en sökmotor över Lediga arbetsplatser.

Arbetsplatser kan också sökas annanstans, men en arbetsplats, som inte ännu har kontrakt som tjänstgöringsplats, skall ansöka om detta i god tid innan  arbetstjänsten börjar.  Som tjänstgöringsplats godkänns de flesta myndigheter och anstalter inom stat och kommun.  Dessutom godkänns religiösa samfund, allmännyttiga och privaträttsliga föreningar eller stiftelser.  Tjänstgöringsplatsen får inte vara ett företag, som vill uppnå vinning, ej heller ett parti eller en fackförening.  De vanligaste tjänstgöringsplatserna är daghem, bibliotek, universitet, ålderdomshem, ministerier, församlingar, kulturanläggningar, institut, skolor, sjukhus och vissa organisationer.

Arbetstjänsten kan inte utföras hos den egna arbetsgivaren. Vid bedömning av anknytningen till en före detta arbetsgivare ska det bland annat beaktas hur lång tid som gått mellan anställningsförhållandets upphörande och civiltjänstens inledande samt hur lång tid anställningen varat.  Arbetstjänsten får inte heller gynna de egna studierna.

Civiltjänstcentralen kan ge information angående civiltjänstgörarens lämplighet åt tjänstgöringsplatserna.  Detta gäller då främst skolning och arbetserfarenhet.  De mest populära tjänstgöringsplatserna t.ex. i huvudstadsregionen är ofta reserverade en lång tid framåt.  Då du försöker hitta en tjänstgöringsplats hjälper ofta flexibilitet och öppenhet.  Det är också bra att fundera, skall jag utföra min arbetstjänst inom en sektor, som jag sannolikt aldrig annars skulle jobba i, eller, kan jag flytta till annan ort för att utföra min arbetstjänst.  Civiltjänstcentralen strävar efter att hjälpa civiltjänstgöraren med att hitta tjänstgöringsplats i sådana fall, där han inte själv lyckas med det.

Tjänstgöringsplatsen fyller i förbindelsen i SivariWeb. Tjänstgöringsplatsens ansvarsperson godkänner förbindelsen i Sivariweb och tjänstgöraren i OmaSivari-applikationen. Förbindelsen behöver inte mera skickas per post till Civiltjänstcentralen.