Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Att söka en tjänstgöringsplats

Det lönar sig att börja söka efter en tjänstgöringsplats i god tid innan din utbildningsperiod börjar. Du gör ditt kontingentönskemål via Omasivari. Din utbildningsperiod är fastslagen när du tar emot förordnandet till civiltjänst. När din utbildningsperiod är fastslagen kan du komma överens med tjänstgöringsplatsen vilken dag du kan börja din arbetstjänstgöring.

Gör så här:

 • Använd sökmotorn Alla tjänstgöringsplatser (vipa.mol.fi/sivaripub).  I den finns alla Finlands tjänstgöringsplatser som skrivit kontrakt med civiltjänstcentralen uppräknade.
 • Använd sökmotorn Lediga arbetsplatser (vipa.mol.fi/sivaripub). Där hittar du de tjänstgöringsplatser som just nu har lediga platser.
 • Du kan också söka tjänstgöringsplats på andra ställen till exempel via sociala medier, anslagstavlor eller tidningar.
 • En arbetsplats, som inte ännu är godkänd som tjänstgöringsplats, skall ansöka om detta i god tid innan arbetstjänsten börjar.

Vilka platser lämpar sig som civiltjänstgöringsplatser?

 • En statlig myndighet eller affärsverk, statens självständiga offentligrättsliga inrättningar eller en offentligrättslig förening
 • En kommunal myndighet
 • Ett religionssamfund som avses i religionsfrihetslagen eller dess församling
 • En privaträttslig sammanslutning, förening eller stiftelse som bedriver allmännyttig verksamhet
 • De vanligaste civiltjänstgöringsplatserna är daghem, bibliotek, universitet, ålderdomshem, ministerier, församlingar, museum, teater, skolor, institut, sjukhus, vissa föreningar, organisationer och stiftelser.

Vilka platser lämpar sig INTE som tjänstgöringsplatser?

 • Företag som vill uppnå vinning (privata företag)
 • Ett parti eller en fackförening
 • Arbetstjänsten kan inte utföras hos den egna arbetsgivaren.
 • Arbetstjänsten får inte heller gynna de egna studierna. Tjänstgöraren får till exempel inte få studiepoäng eller motsvarande studieprestationer genom fullgörandet av arbetstjänsten.
 • Arbetspraktik och perioder för inlärning i arbete utan anställningsförhållande eller arbetsprövning genom arbetsförvaltningens försorg utgöra inget hinder för att civiltjänsten fullgörs på tjänstgöringsplatsen i fråga.

Anvisning om anordnande av civiltjänst och om civiltjänstgörares resor (pdf)

Annat att tänka på

 • Du kan söka till civiltjänst, göra kontingentval och börja din utbildningsperiod utan att ha ett avtal med en tjänstgöringsplats. Civiltjänstcentralen strävar efter att hjälpa dig med att hitta tjänstgöringsplats ifall att du inte själv har lyckats med det.
 • Civiltjänstcentralen väljer inte din tjänstgöringsplats.
 • Tjänstgöringsplatsen väljer själv den lämpligaste tjänstgöraren till exempel genom att intervjua alla tjänstgörare som har lämnat in en ansökan.
 • På civiltjänstgöringsplatsen får arbetet inte vara förenat med något som helst ekonomiskt vederlag. Du kan inte få lön eller dagtraktamente, mötesarvode eller övertidsersättning som betalas till tjänstemän.
 • Under din tjänstgöringstid kan du arbeta utan tidsbegränsningar på din fritid, men inte på din civiltjänstgöringsplats.  Notera att erhållen ersättning i pengar kan inverka på eventuellt militärunderstöd.
 • Dina fritidsaktiviteter får inte störa tjänstgöringen.

Att göra en förbindelse (siviilipalveluskeskus.fi)

 

Länkar: