Välj en sida

Befrielse från kompletterande

tjänstgöring

Civiltjänstcentralen kan på ansökan bevilja befrielse från kompletterande tjänstgöring för civiltjänstgörare:

• för vilken befrielse är synnerligen nödvändig på grund av familjeförhållanden eller ekonomiska förhållanden eller utövande av yrke eller näring

• för vilken inledande av eller framstegen i studierna skulle bli kännbart lidande, om befrielse inte ges

• vars deltagande i den kompletterande tjänstgöringen skulle orsaka hans eller hennes arbetsgivare särskilt allvarlig olägenhet eller skada i verksamheten

• på grund av andra särskilda personliga orsaker.

Befrielse skall sökas skriftligen hos civiltjänstcentralen. Till ansökan skall bifogas en utredning över grunderna för befrielse.

Ansökan skall innehålla bilagor om orsaken till behovet av befrielse, man bör dessutom komma ihåg att skriva kontaktuppgifter, underskrift och socialskyddssignum.

Ansökningsblanketter

Befrielsen gäller endast den kompletterande tjänstgöring som specificeras i beslutet om befrielse. Efter att grunder för befrielse upphört, så skickas ett nytt förordnande till kompletterande tjänstgöring åt civiltjänstgöraren.

 

Till kompletterande tjänstgöring kan endast förordnas en tjänsteduglig tjänstgörare. Om det har skett förändringar i din tjänsteduglighet, skicka ett läkarutlåtande med diagnoser, var läkaren tar ställning till din tjänsteduglighet. Utlåtandet skickas till Civiltjänstcentralen, senast fyra veckor innan tjänstgöringen börjar. Inom civiltjänstgöringen bedöms tjänstedugligheten enligt kriterierna för Försvarsmaktens Hälsogranskningsdirektiv TTO 2012. Under kompletterande tjänstgöringsperioden ordnas ingen läkarundersökning på Civiltjänstcentralen.

 

En ansökan om befrielse är inte en giltig orsak att utebli från tjänstgöringen.

 

 

Vägran att utföra kompletterande tjänstgöring

Vid vägran att utföra kompletterande tjänstgöring så följer ett bötesstraff, vilket vanligen är 20 dagsböter. Genom att betala sina böter, blir man inte befriad från genomförandet av kompletterande tjänstgöringen, utan vägraren inkallas till kompletterande tjänstgöring på nytt senare.