Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Befrielse från

kompletterande tjänstgöring

Civiltjänstcentralen kan på ansökan bevilja befrielse från en utbildningsperiod som du har beordrats till.

 • Befrielsen kräver att du har fått ett förordnande till kompletterande tjänstgöring.
 • Befrielsen gäller endast den kompletterande tjänstgöring som specificeras i beslutet om befrielse.
 • Efter att befrielsen upphört väljer du en lämplig utbildningsperiod via Omasivari.
 • Om du inte själv väljer en utbildningsperiod via Omasivari så skickas ett nytt förordnande till kompletterande tjänstgöring till dig inom ett år.

Du kan bli befriad från en kompletterande utbildning

 • av skäl som ansluter sig till studier,
 • av familjeskäl,
 • av ekonomiska skäl,
 • av skäl som ansluter sig till ditt arbete
 • av hälsoskäl,
 • av personliga skäl eller
 • om du har dubbelt medborgarskap

Befrielse av hälsoskäl

Till kompletterande tjänstgöring kan endast förordnas en tjänstduglig tjänstgörare.

 • Du kan beviljas befrielse för en viss tid eller bli befriad från tjänstgöring under fredstid.
 • Befrielse för viss tid kan vara högst tre år.
 • Skicka helst din ansökan senast fyra veckor innan tjänstgöringen börjar.
 • Bifoga ett läkarutlåtande (med en diagnos, där läkaren tar ställning till din tjänsteduglighet) till din ansökan.
 • Inom civiltjänstgöringen bedöms tjänstedugligheten enligt kriterierna för Försvarsmaktens Hälsogranskningsdirektiv TTO 2012.
 • Under kompletterande tjänstgöringsperioden ordnas ingen läkarundersökning på Civiltjänstcentralen.

Försvarsmaktens Hälsogranskningsdirektiv TTO 2012 (pdf)

Bosatt utomlands

Kallelse till kompletterande tjänstgöring skickas inte om du är varaktigt bosatt utomlands. Om du trots allt fått en kallelse bör du så snart som möjligt skicka ett skriftligt intyg om att du är bosatt utomlands. Civiltjänstcentralen kan upphäva förordnande till kompletterande tjänstgöring om du bor varaktigt utomlands och civiltjänstcentralen inte hade den uppgiften när förordnandet skrevs.

I intyget ska det stå:

 • sedan när du är bosatt utomlands,
 • hur länge du kommer att vara bosatt utomlands
 • din ordinarie adress utomlands och
 • på vilka grunder  boendet anses vara permanent.

Befrielse på grund av medborgarskap i en annan stat

På grund av dubbelt medborgarskap kan Civiltjänscentralen befria en tjänstgörare från fullgörande av tjänstgöring under fredstid. Följande förutsättningar bör uppfyllas:

 • Du har medborgarskap också i en annan stat.
 • Din boningsort har de senaste sju åren varit någon annanstans än i Finland.

29 § civiltjänstlagen (finlex.fi)

 • Din faktiska personliga anknytning i fråga om familj, studier, utkomst eller andra personliga angelägenheter förenar dig med något annat land än Finland.

28 § civiltjänstlagen (finlex.fi))

 • Skicka din frittformulerade skriftilga ansökan om befrielse på grund av medborgarskap i en annan stat (+ bilagor) till Civiltjänstcentralen.

Så här ansöker du om befrielse

Du kan ansöka om befrielse om du har ett giltigt förordnande till kompletterande tjänstgöring.

Gör din ansökan i  Omasivari. Kom ihåg att bifoga motiveringar (studieintyg, intyg av arbetsgivare eller läkarutlåtanden) till din ansökan. Bilagorna bör vara i  ”gif”, ”jpeg”, ”jpg”, ”png” eller ”pdf” format.

Omasivari-instruktioner

Kom ihåg att du inte får utebli från utbildningen om Civiltjänstcentralen inte har beviljat dig befrielse skriftligen!

Om du inte kan logga in i Omasivari

Du kan ansöka om befrielse om du har ett giltigt förordnande till kompletterande tjänstgöring.

Fyll i en skriftlig ansökan. Kom ihåg att bifoga motiveringar (studieintyg, intyg av arbetsgivare eller läkarutlåtanden) till din ansökan.

Kom ihåg att du inte får utebli från utbildningen om Civiltjänstcentralen inte har beviljat dig befrielse skriftligen!

Skicka din ansökan via skyddad e-post. Vi har tagit i bruk skyddad e-post för dokument som innehåller konfidentiella uppgifter. Avsändaren skall ha en egen e-postadress för att kunna använda servicen.

Skyddad e-post

Eller skicka din ansökan via e-post: kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi eller per post: Civiltjänstcentralen, Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby.