Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tillbaka till militärtjänst

Tillbaka till militärtjänst

 • Du kan ansöka om överföring till försvarsreserven endast en gång.
 • Du måste ansöka om överföring innan din kompletterande utbildning börjar.

100 § civiltjänstlagen

Gör din ansökan innan du har påbörjatdin kompletterande tjänstgöring.

Gör det så här:

   

  Behandlingen av din ansökan

  • Din ansökan behandlas av Civiltjänstcentralen.
  • Du får ett skriftligt beslut.
  • Civiltjänstcentralen skickar information om beslutet till Försvarsmaktens regionalbyrå.

  Efter beslutet kan du kontakta Försvarsmaktens regionalbyrå i ärenden som gäller reservövningar.