Välj en sida

Tillbaka till militärtjänst

Tillbaka till militärtjänst 

  • Du kan ansöka om överföring till försvarsreserven endast en gång.
  • Du måste ansöka om överföring innan din kompletterande utbildning börjar.

 Gör det så här:

Fyll i förflyttning till beväringstjänst – ansökan innan du påbörjar din kompletterande tjänstgöring.

Skicka ansökan:

  • Med posten: Civiltjänstcentralen, Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby

 

Förflyttning till beväringstjänst – ansökan

 

Behandlingen av din ansökan

  • Din ansökan behandlas av Civiltjänstcentralen.
  • Du får ett skriftligt beslut.
  • Civiltjänstcentralen skickar information om beslutet till Försvarsmaktens regionalbyrå.

Efter beslutet kan du kontakta Försvarsmaktens regionalbyrå i ärenden som gäller reservövningar.