Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tillbaka till militärtjänst

Du kan ansöka om överföring till försvarsreserven endast en gång.

Du måste ansöka om överföring innan din kompletterande utbildning börjar.

Civiltjänstlagen100 § (finlex.fi)

Gör så här

Gör din ansökan innan du har påbörjat din kompletterande tjänstgöring.

Gör din ansökan i Omasivari

Omasivari-instruktioner

Om du inte kan logga in i Omasivari

Fyll i ansökningsblanketten

Förflyttning till beväringstjänst (pdf)

Skicka din ansökan via skyddad e-post. Vi har tagit i bruk skyddad e-post för dokument som innehåller konfidentiella uppgifter. Avsändaren skall ha en egen e-postadress för att kunna använda servicen.

Skyddad e-post

Eller skicka din ansökan via e-post: kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi eller per post: Civiltjänstcentralen, Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby.

Behandlingen av din ansökan

  • Din ansökan behandlas av Civiltjänstcentralen.
  • Beslutet hittas i Omasivari under mellanbladet Tjänst
  • Du får ett skriftligt beslut.
  • Civiltjänstcentralen skickar information om beslutet till Försvarsmaktens regionalbyrå.

Efter beslutet kan du kontakta Försvarsmaktens regionalbyrå i ärenden som gäller reservövningar.