Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Förmåner

 

I frågor som gäller socialskydd får du hjälp av Civiltjänstcentralens socialkurator Marja-Liisa Sirén.

Socialkuratorn är anträffbar via email: marja-liisa.siren@ely-keskus.fi eller per telefon 0295 029 383.

 

Militärunderstöd

FPA kan betala militärunderstöd till

  • personer som deltar i kompletterande utbildning och deras anhöriga.

De disponibla nettoinkomsterna hos den värnpliktige och den anhöriga som har rätt till militärunderstödet inverkar på beviljandet av stödet.

Militärunderstödet kan betalas som:

Du kan söka militärunderstöd en månad innan tjänstgöringen börjar.

 

Arbetslöshetsskydd

  • Du får inte arbetslöshetsersättning under tjänstgöringstiden.
  • Om du får arbetslöshetsersättning ska du meddela utbetalaren av arbetslöshetsersättningen tiden för din tjänstgöring.
  • Betalaren beslutar om den erhållna lönen för perioden inverkar på arbetslöshetsskyddet.
  • Tjänstgöringen leder inte till självrisk för utbetalning av arbetslöshetsersättning.

Stöd till företagare

  • Om du omfattas av företagarpensionslagen eller pensionslagen för lantbrukare ska du kontakta din egen pensionsanstalt eller dess ombud.
  • Undersök möjligheterna till avbytarservice för lantbruksföretagare.

 

Länkar