Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Förmåner

 

I frågor som gäller socialskydd får du hjälp av Civiltjänstcentralens socialkurator Marja-Liisa Sirén.

Socialkuratorn är anträffbar via email: marja-liisa.siren@ely-keskus.fi eller per telefon 0295 029 383.

Militärunderstöd

FPA kan betala militärunderstöd till personer som deltar i kompletterande utbildning och deras anhöriga.

De disponibla nettoinkomsterna hos den värnpliktige och den anhöriga som har rätt till militärunderstödet inverkar på beviljandet av stödet.

Du kan söka militärunderstöd en månad innan tjänstgöringen börjar.

Arbetslöshetsskydd

  • Du får inte arbetslöshetsersättning under tjänstgöringstiden.
  • Om du får arbetslöshetsersättning ska du meddela utbetalaren av arbetslöshetsersättningen tiden för din tjänstgöring.
  • Betalaren beslutar om den erhållna lönen för perioden inverkar på arbetslöshetsskyddet.
  • Tjänstgöringen leder inte till självrisk för utbetalning av arbetslöshetsersättning.

Stöd till företagare

  • Om du omfattas av företagarpensionslagen eller pensionslagen för lantbrukare ska du kontakta din egen pensionsanstalt eller dess ombud.
  • Undersök möjligheterna till avbytarservice för lantbruksföretagare.

 Länkar