Välj en sida

För tjänstgöringsplatsen

 

Efter utbildningsperioden på Civiltjänstcentralen börjar arbetstjänstgöringen. Tjänstgöraren söker själv tjänstgöringsplats i god tid före utbildningsperiodens början.

När tjänstgöringsplatsen avtalar om utförande av arbetstjänst med en tjänstgörare, görs en förbindelse. I förbindelsen kommer man överens om när arbetstjänsken ska börja, tjänstgörarens arbetsuppgifter, boende, när dagpeninningen utbetalas osv. Tjänstgöringsplatsens representant fyller i förbindelsen elektroniskt i SivariWeb och tjänstgöringsplatsens ansvarsperson godkänner förbindelsen i Sivariweb. Tjänstgöraren godkänner förbindelsen elektroniskt i OmaSivari-applikationen efter det. Civiltjänstcentralen gör sedan förordan till arbetstjänst innan arbetstjänsten börjar.

Civiltjänstcentralens förordnande om tjänstgöringsplats är ett myndighetsbeslut. I beslutet kan sökas ändring på det sätt som anges i 96 § i civiltjänstlagen.