Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

För tjänstgöringsplatsen

 

Efter utbildningsperioden på Civiltjänstcentralen börjar arbetstjänstgöringen. Tjänstgöraren söker själv tjänstgöringsplats i god tid före utbildningsperiodens början.

När tjänstgöringsplatsen avtalar om utförande av arbetstjänst med en tjänstgörare, görs en förbindelse. I förbindelsen kommer man överens om när arbetstjänsken ska börja, tjänstgörarens arbetsuppgifter, boende, när dagpeninningen utbetalas osv. Tjänstgöringsplatsens representant fyller i förbindelsen elektroniskt i SivariWeb och tjänstgöringsplatsens ansvarsperson godkänner förbindelsen i Sivariweb. Tjänstgöraren godkänner förbindelsen elektroniskt i OmaSivari-applikationen efter det. Civiltjänstcentralen gör sedan förordan till arbetstjänst innan arbetstjänsten börjar.

Civiltjänstcentralens förordnande om tjänstgöringsplats är ett myndighetsbeslut. I beslutet kan sökas ändring på det sätt som anges i 96 § i civiltjänstlagen.