Välj en sida

För tjänstgöringsplatsen

 

Tjänstgöringstiden i civiltjänst är 347 dagar, som delas upp i en grundutbildningsperiod som varar 28 dagar och arbetstjänst som varar cirka 10,5 månader. Arbetstjänsten fullgörs vid en civiltjänstgöringsplats som godkänts av civiltjänstcentralen. Det finns cirka 2000 civiltjänstgöringsplatser runtom i Finland. Reservövningar förekommer inte.