Välj en sida

Överföring till militärtjänst

 

Överföring till beväringstjänst

Om du inte vill utföra värnplikten som civiltjänstgöring, så skall du ansöka skriftligt om förflyttning.

Skicka ansökan till Civiltjänstcentralen i god tid före tjänstgöringen börjar. Ansökningens behandlingstid är ca. en vecka. Ett positivt beslut befriar dig från civiltjänsten och dokumenten förflyttas till försvarsmaktens regionalbyrå.

Du kan ansöka om överföring till beväringstjänst en gång. Ansökan godkännas omedelbart, om det i ansökan finns skrivet att den i § 1 bestämda övertygelsen inte längre hindrar utförande av den i lagen nämnda beväringstjänsten.  Ansökan får inte göras mera efter påbörjandet av civiltjänsten, inte heller efter slutet av det år, då civiltjänstgöraren fyller 28 år.

Ansökan om överföring till militärtjänst hittas under Blanketter