Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Överföring till militärtjänst

 

Du kan ansöka om överföring till militärtjänst

 • om du inte vill utföra värnplikten som civiltjänstgöring
 • en gång innan civiltjänsten börjar

Ansökan får inte göras

 • efter att du har börjat din civiltjänst
 • inte heller efter slutet av det år, då du fyller 28 år.

Gör din ansökan i Omasivari

 • fyll i ansökan under mellanblandet ”Ansökningar”
 • kom ihåg att kontrollera dina kontaktuppgifter
 • välj ”Ny ansökan och välj ansökningstyp
 • ansökningen kan sparas och kompletteras senare, eller skickas direkt till Civiltjänstcentralen

Behandling av ansökan:

 • Din ansökan behandlas av Civiltjänstcentralen.
 • Behandlingstid ca. en vecka.
 • Du får ett skriftligt beslut.
 • Civiltjänstcentralen skickar information om beslutet till Försvarsmaktens regionalbyrå.

Efter att beslutet om överföring till militärtjänst är gjort kan du vara i kontakt med Försvarsmaktens regionalbyrå i frågor som rör militärtjänsten.

Gör så här om du inte kan logga in i Omasivari:

 • Skicka din ansökan i god tid före civiltjänstgöringen börjar.
 • Skriv ett fritt formulerat meddelande med följande uppgifter:
  • namn, födelsetid och adress
  • din önskan om överföring till beväringstjänst
  • önskan om truppförband
  • kontingentönskemål
  • motivera dina önskemål om du vill.

 Skicka din ansökan:

 • via skyddad e-post eller
 • per e-post till kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi eller
 • per post: Civiltjänstcentralen, Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby

Skyddad e-post

 Länkar