Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

För tjänstgöringsplatsen

Civiltjänstgöraren skaffar tjänstgöringsplatsen självständigt. Det är bra om civiltjänstgöraren börjar söka en tjänstgöringsplats redan innan tjänstgöringen inleds. Civiltjänstgöraren och tjänstgöringsplatsen avtalar om fullgörande av arbetstjänst genom en elektronisk förbindelse. Utifrån detta avtal om arbetstjänst gör civiltjänstcentralen ett förordnande om arbetstjänst till den tjänstgöringsplats som civiltjänstgöraren skaffat. I undantagsfall kan civiltjänstcentralen förordna tjänstgöraren också till annan tjänstgöringsplats.

Bestämmande av tjänstgöringsplats och tjänsteuppgifter

  1. Bestämmande av tjänstgöringsplats
  2. Krav i samband med fullgörande av arbetstjänst
  3. Kontroll av den brottsliga bakgrunden hos personer som arbetar med barn
  4. Utannonsering av ledig tjänstgöringsplats
  5. Sekretess och tystnadsplikt för civiltjänstgörare
  6. Ungdomsgarantin i samband med civiltjänst
  7. Byte av civiltjänstgöringsplats under tjänstgöringen

Mer om tjänstgöringsplatsens uppgifter finns här