Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Omasivari, Civiltjänst elektroniskt

Omasivari 

Det behändigaste sättet att sköta dina civiltjänstärenden är via Omasivari. När du godkänts till civiltjänst överförs dina uppgifter till civiltjänstregistret och då ser du dina uppgifter i Omasivari. OBS! Alla instruktionsvideon nedan är ljudlösa och utan text.

 1. Elektronisk ansökningsblankett
 2. Kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter
 3. Suomi.fi-meddelanden
 4. Ansökningar
 5. Välj kontingent/utbildningsperiod
 6. Att byta kontingent/utbildningsperiod
 7. Val av grupp under utbildningsperioden
 8. Hälsouppgifter
 9. Förbindelsen
 10. Beställ resebiljetter
 11. Elektroniskt civiltjänstintyg
 12. PIN-kod
 13. Dagpenningen under utbildningsperioden (sammanfattning av betalningen)
 14. Permissionsansökan (PP, SL och POP, DP)
 15. Hemförlovning
 16. Intyg över utförd tjänstgöring

 

 

1. Elektronisk ansökningsblankett

Ansökningsblanketten till civiltjänst hittas här. Blanketten är i elektroniskt format och fodrar stark identifiering (nätbankskoder eller mobilcertifikat osv.). Blanketten ska skrivas ut, skrivas under och skickas till Försvarsmaktens regionalbyrå för behandling.

Mer om att ansöka till civiltjänst.

Tillbaka ↑

 

2. Kontrollera och uppdatera dina uppgifter i Omasivari

Civiltjänstcentralen aktiverar dina tjänstgöringsuppgifter i Civiltjänstregistret när Försvarsmaktens regionalbyrå har gjort beslutet att du är civiltjänstgörare. Efter det kan du logga in i Omasivari med stark identifiering. Kontrollera och uppdatera vid behov dina uppgifter (telefonnummer, e-postadress, kontonummer, modersmål och yrke). Infon angående t.ex utbildningsperioden skickas per e-post.

Se video: Uppdatera dina egna uppgifter

Tillbaka ↑

3. Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi-meddelanden är ett säkert sätt att kommunicera snabbt och tryggt med Civiltjänstcentralen.

I stället för pappersbrev får du alltid viktiga meddelande gällande din tjänstgöring elektroniskt oberoende av var du befinner dig.

Gå till Suomi.fi-meddelanden

Tillbaka ↑

 

4. Ansökningar

Civiltjänstgörare: Du kan ansöka om uppskov, befrielse och överföring till beväringstjänst via Omasivari.

Fyll i din ansökan under mellanbladet ”Ansökningar”. Kom ihåg att kontrollera dina kontaktuppgifter.

Välj ”Ny ansökan” och välj ansökningstyp. Efter ditt val kan du fylla i ansökan. Du kan spara påbörjad ansökan för att senare komplettera dina ansökan, eller skicka iväg din ansökan direkt.

Kom ihåg att bifoga motiveringar som behövs (t.ex. studieintyg, intyg av arbetsgivare eller läkarutlåtanden) till din ansökan. Bilagorna bör vara i  ”gif”, ”jpeg”, ”jpg”, ”png” eller ”pdf” format. 

Du hittar beslutet under mellanbladet ”Tjänstgöring” när ditt ärende är behandlat.

Mer om civiltjänstgörarens:

Uppskov

Befrielse

Överföring till beväringstjänst

 

Kompletterande tjänstgöring: Du kan ansöka om uppskov, befrielse och överföring till militärtjänst via Omasivari.

Fyll i din ansökan under mellanbladet ”Ansökningar”. Kom ihåg att kontrollera dina kontaktuppgifter.

Välj ”Ny ansökan” och välj ansökningstyp. Efter ditt val kan du fylla i ansökan. Du kan spara påbörjad ansökan för att senare komplettera dina ansökan, eller skicka iväg din ansökan direkt.

Kom ihåg att bifoga motiveringar som behövs (t.ex. studieintyg, intyg av arbetsgivare eller läkarutlåtanden) till din ansökan. Bilagorna bör vara i  ”gif”, ”jpeg”, ”jpg”, ”png” eller ”pdf” format. 

 • OBS! Befrielse/uppskov förutsätter att du har fått förordnan till kompletterande tjänstgöring.
 • Befrielse på grund av hälsoskäl kan du ansöka om utan att ha fått förordnan till kompletterande tjänstgöring.
 • Du kan ansöka om överföring till beväringstjänst endast en gång.

Du hittar beslutet under mellanbladet ”Tjänstgöring” när ditt ärende är behandlat.

Mer om befrielse från kompletterande tjänstgöring

Tillbaka till militärtjänst (kompletterande tjänstgöring)

Tillbaka ↑

5. Välj kontingent/utbildningsperiod

Utbildningsperiodernas situation i realtid ser du i Omasivari. Välj den kontingent som passar dig bäst av de kontingenter där det finns lediga platser. Logga in i Omasivari med stark identifiering. När du har valt utbildningsperiod får du kallelse till civiltjänst med mottagningsbevis per post. Kontrollera din post så att du inte missar ankomstaviet. Försändelsen ska hämtas ut personligen från posten inom två veckor. Platsen i utbildningsperioden kommer att bekräftas efter att du har hämtat ut försändelsen.

Utbildningsperiodernas tidpunkter

Kontingentönskemål

Mer om kompletterande tjänstgöringens kontingentönskemål

Se video: Så väljer du kontingent/utbildningsperiod i Omasivari

Tillbaka ↑

6. Byt kontingent/utbildningsperiod

Civiltjänstgörare: Du kan vid behov byta kontingent/utbildningsperiod två gånger i Omasivari. Logga in med stark identifikation. Omasivari meddelar om du har möjlighet att byta kontingent.

Kompletterande tjänstgöring: Du kan byta kontingent en gång i Omasivari.

Se video: Så byter du kontingent

Tillbaka ↑

7. Val av grupp under utbildningsperioden

Om du valt utbildning på svenska kommer alla (på grund av gruppstorlek) för det mesta att placeras i samma grupp. Om det finns grupper att välja mellan under utbildningsperioden kommer du att få info per e-post om det. Efter meddelandet öppnas möjligheten att välja grupp. Val av grupp fodrar inloggning med stark identifikation.

Mer om utbildningsperioden

Mer om finskspråkiga utbildningsperioden

Mer om kompletterande tjänstgöringens utbildningsperiod

Se video: Så väljer du grupp i Omasivari

Tillbaka ↑

8. Hälsouppgifter

Civiltjänstgörare: Du kan bli kontaktad redan innan utbildningsperioden börjar i hälsokontrollfrågor som gäller din tjänsteduglighet. Logga in i Omasivari med stark identifikation. Fyll i blanketten med hälsouppgifter i Omasivari så fort som funktionen öppnas. Du behöver inte oroa dig om du inte kan skriva ner allt i förfrågan. Under hälsokontrollen går ni i lugn och ro igenom allt med hälsovårdaren.

Du kan själv se dina svar i Omasivari under tjänstgörings-fliken. Dina svar kan du inte mera ändra när förfrågan är skickad.

Civiltjänstcentralens hälsovårdsklinik Mehiläinens anställda kan se svaren på förfrågan. Ditt samtycke till att söka dina hälsouppgifter i MittKanta-systemet begärs i samband med tjänsteduglighetsgranskningen.

Civiltjänstcentralenssocialkurator har tillgång till information om din livssituation och dina resurser för att kunna stöda dig i dina tjänstgöringsärenden eller då tjänstgöringen avbryts.

Se video: Hälsouppgifter

Tillbaka ↑

9. Förbindelsen

Civiltjänstgörare: Ni kommer överens om arbetstjänsten med din kommande tjänstgöringsplats genom att göra en förbindelse. Tjänstgöringsplatsen fyller i och godkänner förbindelsen i Sivariweb. Efter det kan du granska och godkänna förbindelsen i Omasivari. För att kunna skriva under förbindelsen elektroniskt måste du logga in i Omasivari med stark identifikation.

Mer om förbindelsen

Se video: Att kontrollera och skriva under förbindelsen

Tillbaka ↑

10. Resebiljetter

Ungefär två veckor innan utbildningsperiodens närstudieperiod börjar får du reseinfo per e-post. Följ instruktionerna i e-posten.

Resebiljetterna beställs i Omasivari. Civiltjänstcentralen godkänner beställningen och efter det finns biljetterna i Omasivari, i din e-post eller som textmeddelande (beroende på ditt val). Du kan vid behov beställa fler biljetter till olika bussar på samma gång.

Civiltjänstcentralen kan inte beställa biljetter till lokaltrafikbussar och -tåg. Om du behöver använda dig av lokaltrafik under din permissionsresa betala biljetten själv, spara kvitton (moms andelen bör framgå), om enkelresan är över 3 km. Skicka din ansökan och kopia/bild på kvitton till adressen i reseinfo. Ersättning betalas i samband med utbetalning av dagpenningen.

Civiltjänstgörare: Under arbetstjänsten beställer du resebiljetter för permissionsresor i Omasivari och tjänstgöringsplatsens representant godkänner biljetterna i Sivariweb och efter det finns biljetterna i Omasivari, i din e-post eller som textmeddelande (beroende på ditt val). Du kan vid behov beställa fler biljetter till olika färdmedel på samma gång. Kontrollera med din kontaktperson hur ni går till väga med eventuella lokaltrafikbiljetter under arbetstjänsten.

Så beställer du biljetter i Omasivari (pdf)

Så hittar du dina biljetteri i Omasivari

Tillbaka ↑

11. Elektroniskt civiltjänstintyg

Du kan ta i bruk ett elektroniskt civiltjänstintyg för din tjänstgöringstid. Ladda ditt foto via Omasivari i början av din utbildningsperiod. När Civiltjänstcentralen har godkänt fotot (ansiktet ska vara helt synligt och huvudbonad får inte användas) är det elektroniska civiltjänstgöringsintyget tillgängligt för dig under utbildningsperioden och under arbetstjänstperioden. Med Civiltjänstgöringsintyget i Omasivari kan du bevisa rätten till eventuella beväringsrabatter och förmåner bl.a i tåg under tjänstgöringstiden.

 • lägg till din bild (kräver stark identifikation)
 • intyget i kraft under hela tjänstgöringstiden (om intyget har aktiverats under utbildningsperioden). Under tjänstgöringen kan civiltjänstintyget öppnas med PIN-kod.

 

Se video: Bifoga profilbild till civiltjänstintyg

Se video: Så öppnar du civiltjänstintyget

Tillbaka ↑

12. PIN-kod

Kan aktiveras när du är i aktiv tjänst. Före och efter tjänstgöringen loggar man in med stark identifikation.

Inloggning med PIN-kod är ett enklare sätt att använda Omasivari i dagligt bruk under tjänstgöringen men har säkerhetsbegränsningar t.ex. så att en del av de egna uppgifterna inte går att uppdatera. Vid sidan av PIN-koden kan du om du vill använda stark identifikation – och Omasivari utan begränsningar. Du kan också avaktivera PIN-koden när som helst.

Du måste logga in med stark identifikation för att aktivera PIN. Ge en PIN-kod endast för din personliga enhet t.ex din egen telefon. PIN-koden är giltig i ett år.

Av säkerhetsskäl måste du ställa in en PIN-kod för varje webbläsare / enhet. Längden på PIN-koden är 6 tecken. PIN-koden kan bara innehålla siffror.

Se video: Så aktiverar du PIN-koden

Tillbaka ↑

13. Dagpenningen under utbildningsperioden (sammandrag)

Civiltjänstgörare: Dagpenning utbetalas två gånger under utbildningsperioden. Dagpenning för utbildningsperiodens två första veckor betalas vanligen under slutet av den tredje veckan. Tredje och fjärde veckans dagpenning betalas vanligtvis under slutet av femte veckan.

I Omasivari kan du se vad och hur mycket som ska betalas till dig när din gruppansvariga har gjort en betalningsorder. Betalningsdagen syns inte på betalningsordern.

Se video: Här hittar du betalningsordern för utbildningsperiodens dagpenning

Kompletterande tjänstgöring: Intyg över lön som utbetalas för utbildningsperioden finns i Omasivari ungefär en vecka efter utbildningsperiodens slut.

Se video: Intyg över utförd kompletterande tjänstgöring

Tillbaka ↑

14. Permissionsansökan

Under arbetstjänsten kan du (om tjänstgöringsplatsen så vill) anhålla om personlig permission (PP), sjukpermission (SL) och personlig orsakspermission (POP) av tjänstgöringsplatsen via Omasivari. Kontrollera alltid med din tjänstgöringsplats hur de vill att du gör din ansökan.

Observera att du inte kan ansöka om permission retroaktivt via Omasivari.

Duglighetspermission (DP) kan ges på tjänstgöringsplatsens initiativ på grund av berömligt uppförande under tjänstgöringen. Duglighetspermission kan du inte anhålla via Omasivari. Tidpunkten för beviljad duglighetpermission kommer du överens om med din förman.

Mera om permissioner

Se video: Så ansöker du om permission

Tillbaka ↑

15. Hemförlovning

I slutet av tjänstgöringen svarar du på en förfrågan om ditt hälsotillstånd i Omasivari. Du har också rätt till en hälsoundersökning om du så vill. Undersökningen är inte obligatorisk.

Se video: Hälsotillstånd vid hemförlovning

Tjänstgöringsplatsen gör ”Hemförlovad efter fullgjord tjänstgöring”-anteckning och skriver ut en hemförlovningsanmälan. Hemförlovningsanmälan är ett viktigt dokument med vilket du bevisar att du har fullgjort din tjänstgöringsplikt t.ex. när du anhåller om pass.

Tjänstgöringsplatserna har fått möjlighet att skriva under hemförlovningsanmälan elektroniskt 19.7.2023. Hemförlovningsanmälan som gjorts efter det hittas underskriven i Omasivari (under mellanbladet ”Tjänstgöring”, som pdf-bilaga till händelsen ”Hemförlovad efter fullgjord tjänstgöring”).

Civiltjänstcentralen gör den sista hemförlovningsanteckningen ca två veckor efter din hemförlovning.

Tillbaka ↑

16. Intyg över utförd tjänstgöring 

Civiltjänstgörare: Efter utförd tjänstgöring kan du skriva ut ett sammandrag/intyg över din civiltjänstgöring. Funktionen kräver inloggning med stark identifikation.

Se video: Intyg över utförd tjänstgöring 

Kompletterande tjänstgöring: Intyg över utförd kompletterande tjänstgöring finns i Omasivari ungefär en vecka efter utbildningsperiodens slut.

Se video: Intyg över utförd kompletterande tjänstgöring

Tillbaka ↑