Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dagpenning

 

Dagpenning

Dagpenning betalas retroaktivt en eller två gånger i månaden endera kontant eller på civiltjänstgörarens bankkonto. Dagpenningen bestäms enligt de tjänstgöringsdagar som civiltjänstgöraren utfört:

Fr.o.m. 1.1.2015

Tjänstgöringsdygnen             Dagpenning

1 – 165 dygn                           5,10 €

166 – 255 dygn                       8,50 €

255 – 347 dygn                     11,90 €

 

Fr.o.m. 1.1.2020

Tjänstgöringsdygnen             Dagpenning

1 – 165 dygn                           5,15 €

166 – 255 dygn                       8,60 €

255 – 347 dygn                     12,00 €

Då dagpenningens storlek räknas bör man beakta de kalenderdagar, som civiltjänstgöraren gjort i armén, inte enligt koefficienten.  I det elektroniska civiltjänstregistret finns under rubrik ”Beväringstjänst”, i första stycket tjänstgörarens beväringstid (kalenderdagarna), sedan finns inom parentes kalenderdagarna multiplicerade med koefficienten. Dagpenning betalas för varje dag, även lördagar och söndagar. Tidpunkten för dagpenningens förhöjning för tjänstgörare i arbetstjänst finns i registret under rubrik ”Listningar”.

Dagpenning betalas dock inte

  • för hela dagar, då civiltjänstgöraren har varit frånvarande från tjänstgöringen utan lov
  • under personlig orsakspermission
  • för den tid, som civiltjänstgöraren med flit har skadat sig så att han är oförmögen att utföra sin tjänstgöring
  • för den tid som civiltjänstgöraren om han/hon är misstänkt för ett brott har anhållits eller varit fängslad, om han/hon senare döms för brottet till fängelsestraff (annat än civiltjänstgöringsbrott).

För civiltjänstgörarnas kommenderingsresor utbetalas inte motsvarande dagpenning som för tjänstemannaresor. Civiltjänstgöraren får endast dagpenning och vid behov mat- och inkvarteringspenning. Gällande kommenderingsresor i utlandet betalas en mat- och inkvarteringspenning för utlandsresor.