Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Anvisningar och regler

Lagar och anvisningar för civiltjänstplatser

Civiltjänstlagen (1446/2007), lag om ändring av civiltjänstlagen (579/2019) och statsrådets förordning om civiltjänst (1461/2007) samt arbets- och näringsministeriets anvisningar om civiltjänstgörares resor.

Dessutom påverkar anvisning om sekretess och tystnadsplikt för civiltjänstgörare, lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn, ungdomslag och berdskapslag civiltjänstgöringens utförande.