Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Räknare av tjänstgöringstiden

Direktiv

Observera; Om du har avtjänat utbildningsperioden före 1.2.2013, be då din tjänstgöringsplats att kontrollera ditt hemförlovningsdatum från civiltjänstregistret.  Använd inte denna räknare!

Civiltjänstgöringens begynnelsedag: Skriv här utbildningsperiodens begynnelsedatum.

Tidigare utförd civiltjänstgöring: Skriv här antalet dagar, som du tidigare har utfört civiltjänst.(= du har avtjänat en del av utbildningsperioden tidigare eller du har utfört arbetstjänst i Lappträsk före utbildningsperioden börjat).

Tidigare utförda beväringsdagar: Skriv här antalet dagar utan koefficient.  Om du inte alls har utfört beväringstjänst, lämna denna ruta tom.

Den förordnade beväringstidens längd: Skriv här, hur många dagar beväringstiden skulle ha varit om du hade slutfört tjänsten i armén.  Om du blivit förordnad: 180 dygn, välj 165 dygn; och om du blivit förordnad 270 dygn välj 255 dygn och till slut 362 dygn välj 347 dygn.  Om du inte alls varit i beväringstjänst, lämna denna ruta tom.

POP – permissioner och olovlig frånvaro: Om du har haft POP – permission eller olovlig frånvaro , räkna ihop dessa dagar i denna ruta.  Dagarna skall skrivas i rätt ruta, så att uträkningen av dagpenningens förhöjningsdatum blir riktig.  Om du inte är intresserad av förhöjningsdatumen, så kan du skriva alla frånvarodagar i första punkten.

Uppskov: Om din arbetstjänst har blivit avbruten av uppskov, skriv den första arbetstjänstdagen efter uppskovet i rutan ”Civiltjänstgöringens begynnelsedag” och räkna din utbildningsperiod och de redan utförda arbetstjänstdagarna i rutan för ”Tidigare utförda civiltjänstdagar”.

Klicka på ”Räkna”-rutan och räknaren meddelar din hemförlovningsdag samt dagpenningens förhöjningsdatum.

 

 

Civiltjänstgöringens begynnelsedag

Obligatoriskt att fylla i.

Tidigare utförd civiltjänstgöring

dagar

Tidigare utförda beväringsdagar

dagar

Den förordnade beväringstidens längd

Om 180 dagar; välj 165 dagar Om 270 dagar; välj 255 dagar Om 362 dagar; välj 347 dagar.

POP/olovlig frånvaro före dagpenningens förhöjning

dagar

POP/olovlig frånvaro efter första förhöjningen

dagar, (ej medräknat frånvaron efter andra förhöjningen)

POP/olovlig frånvaro efter andra förhöjningen

dagar