Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Räknare av tjänstgöringstiden

Beräkning av tjänstgöringstid

Tjänstgöringsplatsen ansvarar för civiltjänstgörarens hemförlovning efter den tjänstgöringstid som anges i civiltjänstlagen. Civiltjänstcentralen fastställer den återstående civiltjänstgöringstiden för personer som utfört beväringstjänst.

Som tjänstgöringstid räknas:

 • dagen då tjänstgöringen inleds
 • hemförlovningsdagen
 • arbetsdagar
 • veckoledigheter
 • personlig permission (PP)
 • duglighetspermission DP)
 • föräldraledighet (FL)
 • sjukpermission (SL)
 • utförd beväringstjänst enligt koefficient

Som tjänstgöringstid räknas inte:

 • personlig orsakspermission (POP)
 • olovlig frånvaro (hela dagar)
 • dagar, då tjänstgöraren är oförmögen till tjänstgöring på grund av skada eller sjukdom som tjänstgöraren avsiktligt har åsamkat sig
 • dagar, då tjänstgöraren är anhållen eller häktad misstänkt för brott

Beväringstiden räknas till godo med en koefficient uträknad på den förordnade beväringstiden

Om förordnad beväringstid är:

 • 165 dygn är koefficienten 2,10
 • 255 dygn är koefficienten 1,36
 • 347 dygn är koefficienten 1,00

Om resultatet av multiplikationen inte är ett heltal, avrundas resultatet uppåt till hela dagar.

Direktiv

Observera; Om du har avtjänat utbildningsperioden före 1.2.2013, be då din tjänstgöringsplats att kontrollera ditt hemförlovningsdatum från civiltjänstregistret.  Använd inte denna räknare!

 • Civiltjänstgöringens begynnelsedag:
  • Skriv här utbildningsperiodens begynnelsedatum.
 • Tidigare utförd civiltjänstgöring:
  • Skriv här antalet dagar, som du tidigare har utfört civiltjänst.(= du har avtjänat en del av utbildningsperioden tidigare eller du har utfört arbetstjänst i Lappträsk före utbildningsperioden börjat).
 • Tidigare utförda beväringsdagar:
  • Skriv här antalet dagar utan koefficient.
  • Om du inte alls har utfört beväringstjänst, lämna denna ruta tom.
 • Den förordnade beväringstidens längd:
  • Skriv här, hur många dagar beväringstiden skulle ha varit om du hade slutfört tjänsten i armén.  Om du blivit förordnad: 180 dygn, välj 165 dygn; och om du blivit förordnad 270 dygn välj 255 dygn och till slut 362 dygn välj 347 dygn.
  • Om du inte alls varit i beväringstjänst, lämna denna ruta tom.
 • POP – permissioner och olovlig frånvaro:
  • Om du har haft POP – permission eller olovlig frånvaro , räkna ihop dessa dagar i denna ruta.  Dagarna skall skrivas i rätt ruta, så att uträkningen av dagpenningens förhöjningsdatum blir riktig.
  • Om du inte är intresserad av förhöjningsdatumen, så kan du skriva alla frånvarodagar i första punkten.
 • Uppskov:
  • Om din arbetstjänst har blivit avbruten av uppskov, skriv den första arbetstjänstdagen efter uppskovet i rutan ”Civiltjänstgöringens begynnelsedag” och räkna din utbildningsperiod och de redan utförda arbetstjänstdagarna i rutan för ”Tidigare utförda civiltjänstdagar”.

Klicka på ”Räkna”-rutan och räknaren meddelar din hemförlovningsdag samt dagpenningens förhöjningsdatum.

 

 

Civiltjänstgöringens begynnelsedag

Obligatoriskt att fylla i.

Tidigare utförd civiltjänstgöring

dagar

Tidigare utförda beväringsdagar

dagar

Den förordnade beväringstidens längd

Om 180 dagar; välj 165 dagar Om 270 dagar; välj 255 dagar Om 362 dagar; välj 347 dagar.

POP/olovlig frånvaro före dagpenningens förhöjning

dagar

POP/olovlig frånvaro efter första förhöjningen

dagar, (ej medräknat frånvaron efter andra förhöjningen)

POP/olovlig frånvaro efter andra förhöjningen

dagar