Välj en sida

Uppskov

Uppskov

Civiltjänstcentralen kan ge uppskov för inträde i tjänst för högst tre år i sänder.

Uppskov kan ges på grund av

  • studier
  • hälsoskäl
  • skötande av riksdagsmannajobb
  • ekonomiska skäl eller
  • särskilda personliga skäl


Anhåll om uppskov i god tid, helst redan fyra veckor före civiltjänstens början.  Om ansökan inte hunnit bli behandlad före inträdesdagen, så måste du påbörja civiltjänsten.

Ansökan + bilagor skickas per e-post till kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi

Vi har tagit i bruk skyddad e-post för dokument som innehåller konfidentiella uppgifter. Avsändaren skall ha en egen e-postadress för att kunna använda servicen. Du kan skicka konfidentiell e-post via den här länken: Skyddad e-post

 

Du kan ansöka om uppskov  p.g.a. samma orsaker som ovan även under tjänstgöringstiden.  I fall du är osäker på din förmåga att klara av civiltjänstgöringen, så kan du under utbildningsperioden diskutera med vår läkare om eventuellt uppskov.

Uppskov beviljas inte längre än till slutet av det året, då den tjänstepliktige fyller 28 år.

Du kan ansöka om ändring av beslut gällande uppskov. Omprövningsbegäran skickas till Civiltjänstcentralen. Detta bör göras inom 30 dagar efter beslutets mottagande.