Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uppskov

Du kan ansöka om uppskov

 • när du är godkänd som civiltjänstgörare
 • under tjänstgöringen t.ex. på grund av studier.

Anhåll om uppskov i god tid. Helst redan fyra veckor före civiltjänstens början, om du har fått en förordan att påbörja din civiltjänst.  Om ansökan inte hunnit bli behandlad före inträdesdagen, så måste du påbörja civiltjänsten.

 

Du kan vid behov diskutera din situation med Civiltjänstcentralens kurator eller hälsovårdare om du är osäker på din förmåga att klara civiltjänsten.

Kurator: marja-liisa.siren@ely-keskus.fi

Hälsokliniken: siviilipalveluskeskus.terveysklinikka@mehilainen.fi

 

Uppskov kan ges på grund av

 • studier
 • hälsoskäl
 • skötande av riksdagsmannajobb
 • ekonomiska skäl eller
 • särskilda personliga skäl

 

Civiltjänstcentralen kan bevilja uppskov

 • för högst tre år i sänder
 • inte längre än till slutet av det år, då du fyller 28 år.

 

Skriv en fritt formulerad ansökan med:

 • ditt namn
 • din födelsetid
 • din adress
 • vad du ansöker om
 • för hur lång tid din ansökan gäller

eller så kan du skriva ut och fylla i ansökan här: Ansökan om uppskov/Studier, ekonomiska och andra personliga skäl

Bifoga en utredning över grunderna till ansökan:

 • studieregisterutdrag eller bevis på mottagen studieplats
 • bevis på lån eller skulder, betalningsplan, en kopia på arbetsavtal och löneintyg för de två senaste månaderna om du yrkar på ekonomiska skäl
 • en skriftlig redogörelse för skälen om du yrkar på särskilda personliga skäl

 

Skicka din ansökan

 

Civiltjänstcentralen behandlar din ansökan så fort som möjligt. Du får information om beslutet elektroniskt via Suomi.fi meddelanden om du har tagit i bruk tjänsten.

Vid behov kan du avbryta uppskovet när du vill genom att välja en lämplig utbildningsperiod via Omasivari och/eller göra en förbindelse med din kommande tjänstgöringsplats.

 

Efter uppskovet