Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uppskov

Du kan ansöka om uppskov

 • när du är godkänd som civiltjänstgörare
 • under tjänstgöringen t.ex. på grund av studier.

Anhåll om uppskov i god tid. Helst redan fyra veckor före civiltjänstens början, om du har fått en förordan att påbörja din civiltjänst.  Om ansökan inte hunnit bli behandlad före inträdesdagen, så måste du påbörja civiltjänsten.

Du kan vid behov diskutera din situation med Civiltjänstcentralens kurator om du är osäker på din förmåga att klara civiltjänsten. Kurator: marja-liisa.siren@ely-keskus.fi. Civiltjänstcentralen kan befria en civiltjänstgörare, som inte är tjänsteduglig, från att utföra civiltjänsten helt eller delvis under fredstid.

Befrielse

Uppskov kan ges på grund av

 • studier
 • skötande av riksdagsmannajobb
 • ekonomiska skäl eller
 • särskilda personliga skäl

Civiltjänstcentralen kan bevilja uppskov för högst tre år i sänder och inte längre än till slutet av det år, då du fyller 28 år.

Gör din ansökan i Omasivari

 • fyll i ansökan under mellanblandet ”Ansökningar”
 • kom ihåg att kontrollera dina kontaktuppgifter
 • välj ”Ny ansökan” och välj ansökningstyp. Efter valet kan du fylla i ansökan.
 • ansökningen kan sparas och kompletteras senare, eller skickas direkt till Civiltjänstcentralen

Bifoga en utredning över grunderna till ansökan:

Bilagorna bör vara i  gif, jpeg, jpg, png eller pdf format.

 • på grund av studier
  • studieregisterutdrag eller bevis på mottagen studieplats
 • av ekonomiska skäl
  • bevis på lån eller skulder, betalningsplan, en kopia på arbetsavtal och löneintyg för de två senaste månaderna
 • särskilda personliga skäl
  • en skriftlig redogörelse för skälen om du yrkar på särskilda personliga skäl

Behandlingstid

Civiltjänstcentralen behandlar din ansökan så fort som möjligt. Du får information om beslutet elektroniskt via Suomi.fi meddelanden om du har tagit i bruk tjänsten.

Suomi.fi-meddelanden (suomi.fi)

Vid behov kan du avbryta uppskovet när du vill och påbörja din tjänstgöring.

Efter uppskovet

Väljer du en lämplig utbildningsperiod via Omasivari och/eller gör en förbindelse med din kommande tjänstgöringsplats.

Vid behov kan du ansöka om uppskov en gång till.

Om du inte kan skicka din ansökan via Omasivari

Skriv en fritt formulerad ansökan med:

 • ditt namn
 • din födelsetid
 • din adress
 • vad du ansöker om
 • för hur lång tid din ansökan gäller

eller så kan du skriva ut och fylla i en skriftlig ansökan.

Ansökan om uppskov (pdf)

Skicka din ansökan

 • via skyddad e-post till Civiltjänstcentralens registratorskontor (kirjaamo) eller
 • per e-post till kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi eller
 • per post till: Civiltjänstcentralen, Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby

Skyddad e-post