Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Lykkäys

Lykkäys

Siviilipalveluskeskus voi lykätä palveluksen alkamista korkeintaan kolme vuotta kerrallaan.

Lykkäystä voit saada

  • opiskelun,
  • terveydellisten syiden,
  • kansanedustajan tehtävän hoitamisen,
  • taloudellisten asioiden järjestämisen tai
  • muun erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Hae lykkäystä hyvissä ajoin, mieluiten jo neljä viikkoa ennen palveluksen alkamista.  Jos Siviilipalveluskesku ei ole ehtinyt käsitellä hakemusta ennen palveluksen alkamispäivää, sinun on aloitettava palvelus.

Täytä ja tulosta hakemus

Lykkäyshakemus/ opinnot/taloudelliset/henkilökohtaiset syyt

Vapautushakemus/Terveydelliset syyt/määräaikainen tai rauhanaikainen vapautus

Lykkäystä voi hakea myös kesken palveluksen samoilla syillä. Mikäli olet epävarma kyvystäsi selviytyä siviilipalveluksesta, voit koulutusjakson aikana keskustella lääkärin kanssa mahdollisesta lykkäystarpeesta.

Lykkäystä annetaan korkeintaan sen vuoden loppuun, jona palvelusvelvollinen täyttää 28 vuotta.

Hakemuksen jättäminen

Toimita hakemus liitteineen postitse tai  sähköpostilla: kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi

Olemme ottaneet käyttöön myös luottamuksellisten viestien turvaviestipalvelun. Lähettäjällä tulee olla käytössään oma sähköpostiosoite palvelun käyttämiseksi.   Turvaviesti

 

Lykkäystä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivässä päätöksen tiedoksisaannista.

Katso siviilipalveluslaki 5 luku

Täydennyspalveluksen vapautushakemukset löytyvät ’Täydennyspalvelus’- välilehdeltä