Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ohjeet yksityisoikeudelliselle yhteisölle

(yhdistykset, säätiöt)

Ohjeet yksityisoikeudelliselle yhteisölle siviilipalvelupaikaksi hakeutumista varten

1.1.2008 voimaan tuleen siviilipalveluslain muutoksen jälkeen Siviilipalveluskeskus voi hyväksyä yksityisoikeudelliset yleishyödylliset yhteisöt (esim. yhdistykset tai säätiö) siviilipalveluslaitoksiksi.

Hakemus siviilipalveluspaikaksi tulee toimittaa kirjallisesti siviilipalveluskeskukselle. Yksityisoikeudelliset hakemukset käsittelee keskuksessa virkavastuulla viranhaltijat. Hakemuksista pyydetään erikseen lausunto pääesikunnalta ennen asian ratkaisemista.

Edellämainitusta hyväksymismenettelystä johtuen hakemukseen vastaaminen saattaa kestää pisimmillään noin kuukauden.

Hakemuksen liitteistä tulisi ilmetä ainakin seuraavat yhteisöä koskevat seikat:

1. Sitoutuuko yhteisö vastaamaan siviilipalveluspaikan velvoitteista?
2. Sitoutuuko yhteisö vastaamaan siviilipalvelusvelvolliselle ilmaisesta ylläpidosta? Ylläpito käsittää majoituksen, työmatkakulut, ruokailut, terveydenhuollon ja päivärahat.
3. Kuka yhteisössä toimii siviilipalvelusasioiden vastuuhenkilönä, joka siviilipalveluslain 45§:n mukaisesti vastaa palvelustehtävien määräämisestä ja niihin perehdyttämisestä sekä siviilipalvelusvelvollisen valvonnasta? (vastuuhenkilön nimi ja asema)
4. Minkälaisiin tehtäviin/toimintayksiköihin sijoittaisitte siviilipalvelusvelvollisia?
5. Mikä/mitkä tahot ovat yhteisön perustajina?
6. Yhteisön palkatun henkilöiden määrä ja nimikkeet?
7. Miten yhteisö rahoittaa toimintansa? Onko yhteisö saanut avustusta julkisyhteisöltä ja mikä on avustuksen osuus yhteisön tuloista?
8. Mikä on viranomainen kanta yhteisön yleishyödyllisyyteen verotuksessa? (liitteeksi kopio päätöksestä, jos käytössä) Millä perusteella yhteisönne itse katsoo toimintansa yleishyödylliseksi?
9. Lisätietoja yhteisön toiminnasta (toimintakertomus)
10. Jäljennös yhteisön säännöistä (jos yhtiö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä ja kaupparekisteriotteesta)
11. Tilinpäätöstiedot: Edellisen vuoden tuloslaskelma ja tase

Edellytykset yksityisoikeudelliseksi siviilipalveluspaikaksi hyvaksymiselle

Hakulomake siviilipalveluspaikaksi

Hakemus toimitetaan siviilipalveluskeskukseen osoitteella:

Siviilipalvelukeskus
Latokartanontie 97
07810  INGERMANINKYLÄ