Valitse sivu

Täydennyspalvelus

Täydennyspalvelus

Varusmiespalveluksen suorittanut velvollinen voi siirtyä puolustusvoimien reservistä siviilipalvelusvelvolliseksi hakemalla täydennyspalveluun. Täydennyspalvelukseen hakeudutaan täyttämällä siviilipalvelushakemus. Hakemuksen voi tehdä Omasivarissa kirjautumalla vahvalla tunnistautumisella Omasivariin https://omasivari.mol.fi/enlistment/login. Kirjautumisen jälkeen pääset täyttämään Siviilipalvelushakemuslomakkeen. Kun olet täyttänyt lomakkeen, tulosta lomake, allekirjoita ja lähetä tämä jälkeen oman alueesi puolustusvoimien aluetoimistolle päätöstä varten. Hakemus hyväksytään aluetoimistossa ja asiasta tiedotetaan hakijaa.

Täydennyspalvelukseen voi hakeutua missä vaiheessa tahansa varusmiespalveluksen jälkeen: ennen kertausharjoituskutsua, kertausharjoituskutsun jälkeen tai kertausharjoituksen aikana. Siviilipalveluskeskus määrää velvollisen täydennyspalvelukseen 12 kuukauden kuluessa hakemuksen hyväksymisestä.

Kun hakemuksesi on hyväksytty ja tietosi siirretty sähköiseen siviilipalvelusrekisteriin voit esittää oman erätoiveen Omasivari-sovelluksen kautta. Täydennyspalveluskoulutusten ajankohdat ja ajantasaisen erätilanteen löydät sekä Omasivarista että kotisivuiltamme. Omasivarissa myös tarkistat ja täydennät omat yhteystietosi. Voit kirjautua Omasivariin tästä.

Täydennyspalvelus kestää enintään 40 päivää. Käytännössä täydennyspalveluskoulutuksen kesto on tällä hetkellä viisi päivää. Täydennyspalvelusvelvollisuus päättyy sen vuoden lopussa, jona siviilipalvelusvelvollinen täyttää 50 vuotta.

Kaikki siviilipalvelusvelvolliset ml. täydennyspalvelusvelvolliset, joiden hakemus on hyväksytty ennen päätöstä ylimääräisestä palveluksesta tai liikekannallepanosta ovat vapautettuja aseellisesta palveluksesta ilman vakaumuksentutkintaa.

 

Voinko siirtyä takaisin reserviin siviilipalvelushakemuksen täyttämisen jälkeen?

Vaihto takaisin puolustusvoimien reserviin on mahdollinen vain kerran, ja se tulee tehdä ennen täydennyspalveluskoulutuksen aloittamista. Jos täydennyspalveluskoulutus on aloitettu, vaihtoa ei enää voi tehdä.

Vapaamuotoinen vaihtohakemus tulee toimittaa Siviilipalveluskeskukseen ennen täydennyspalveluskoulutuksen alkua. Mikäli täydennyspalveluskoulutus on aloitettu, vaihtoa takaisin reserviin ei enää voi tehdä.

Siviilipalvelushakemuksen käsittelee puolustusvoimien aluetoimisto ja hakemuksen hyväksymisestä ilmoitetaan kirjeitse.

 

Täydennyspalvelus ja työttömyysetuudet

Työttömyysturvan saajana sinun tulee ilmoittaa työttömyysturvan maksajalle aika, jolloin olet täydennyspalveluksessa. Maksaja päättää jaksolta saatavan palkan vaikutuksesta työttömyysturvaan. Täydennyspalvelus ei kuitenkaan aiheuta sinulle omavastuuaikaa työttömyyspäivärahan maksuun.

 

Täydennyspalvelusmääräyksen peruuttaminen

Siviilipalveluskeskus voi peruuttaa täydennyspalvelukseen antamansa määräyksen, jos velvollinen on ennen palvelukseen alkamista vammautunut tai sairastunut niin, ettei hän kykene suorittamaan täydennyspalvelusta.

Määräys voidaan lisäksi peruuttaa, jos velvollinen asuu pysyvästi ulkomailla.

 

Palveluskelpoisuus

Täydennyspalvelukseen voidaan määrätä vain palveluskelpoinen palvelusvelvollinen. Jos palveluskelpoisuudessasi on tapahtunut muutos, lähetä lääkärinlausunto, jossa lääkärisi ottaa kantaa palveluskelpoisuuteesi diagnooseineen Siviilipalveluskeskukseen, mieluiten vähintään neljä viikkoa ennen palveluksen alkamista.

Siviilipalveluksessa palveluskelpoisuutta arvioidaan Puolustusvoimien Terveystarkastusohjeen TTO 2012 kriteereihin perustuen. Täydennyspalveluksen aikana Siviilipalveluskeskuksessa ei järjestetä lääkärintarkastusta.

 

LINKIT:

Hakulomake Omasivarissa

Hakulomake täydennyspalvelukseen

puolustusvoimien aluetoimistot