Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Täydennyspalvelus

Täydennyspalvelus

  • Jos olet suorittanut varusmiespalveluksen, voit siirtyä puolustusvoimien reservistä siviilipalvelusvelvolliseksi hakemalla täydennyspalveluun.
  • Täydennyspalvelus suoritetaan koulutuspaikoilla, jotka sijaitsevat eri paikkakunnilla ympäri Suomea.
  • Täydennyspalveluskoulutusta järjestetään myös Siviilipalveluskeskuksella, Lapinjärvellä.
  • Täydennyspalvelukseen hakeutuvilta ei erikseen kysytä syytä täydennyspalvelukseen hakemiseen.

Täydennyspalvelus koostuu

  • Koulutuksesta, joka sisältää vastaavia aiheita kuin siviilipalvelusmiesten koulutus.
  • Pääasiassa luennoista, joiden yhteinen nimittäjä on kokonaisturvallisuus. Luentojen aiheet vaihtelevat koulutuspaikan mukaan. Aiheita ovat mm. yleinen varautuminen poikkeusoloihin, ensiapu, alkusammutus, öljyntorjunta, turvallisuusstrategia, riskiarviointi, huoltovarmuus.
  • Mahdollisuudesta joissain erissä suorittaa ensiapukortin lisäksi myös mm. alkusammutuskortti ja työturvallisuuskortti.

Koulutuksen sisältö riippuu valitsemastasi täydennyspalveluserästä.

Täydennyspalveluksen kesto

  • Tällä hetkellä viisi päivää, mutta enintään 40 päivää.
  • Täydennyspalvelusvelvollisuus päättyy sen vuoden lopussa, jona velvollinen täyttää 50 vuotta.

Kun sinut on hyväksytty täydennyspalveluserään, saat muutamaa viikkoa ennen koulutuksen alkua lisätietoa sähköpostitse koskien koulutusta ja matkalippuja.

Kaikki siviilipalvelusvelvolliset, myös täydennyspalvelusvelvolliset, joiden hakemus on hyväksytty ennen päätöstä ylimääräisestä palveluksesta tai liikekannallepanosta ovat vapautettuja aseellisesta palveluksesta ilman vakaumuksentutkintaa.

Lisätietoa ja tiedustelut

Täydennyskoulutukseen liittyvät asiat: Leena Viikari, leena.viikari@ely-keskus.fi, puh.vaihde 0295 0295 00.

Hakeutuminen täydennyspalvelukseen

Täytä, tulosta ja allekirjoita lomake.