Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Usein kysytyt kysymykset

täydennyspalveluksesta

Usein kysytyt kysymykset täydennyspalveluksesta

Näihin kysymyksiin löytyy vastauksia myös kotisivuiltamme

Täydennyspalvelus

Mitä on täydennyspalvelus?

Täydennyspalvelus koostuu koulutuksesta, joka sisältää vastaavia aiheita kuin siviilipalvelusvelvollisten koulutus. Koulutus on pääasiassa luentoja, joiden yhteinen nimittäjä on kokonaisturvallisuus. Luentojen aiheet vaihtelevat koulutuspaikan mukaan. Aiheita ovat mm. yleinen varautuminen poikkeusoloihin, erilaiset kansalaisvalmiudet, ensiapu, alkusammutus ja paloturvallisuus, öljyntorjunta, turvallisuusstrategia, pelastautumiskoulutus, liikenneturvallisuus, riskien arviointi, huoltovarmuus.
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) johtaa, ohjaa ja kehittää siviilipalvelusta.

Miten siirryn reservistä täydennyspalvelusvelvolliseksi?

Täydennyspalvelukseen hakeudutaan täyttämällä siviilipalvelushakemus, jossa vakuutat, että vakaumukseen perustuvat syyt estävät aseellisen palveluksen ja pyydät siirtoa siviilipalvelusvelvolliseksi. Jos olet yli 60-vuotias, aluetoimisto ei enää käsittele hakemustasi, koska sinut on jo vapautettu palveluksesta ikäsi takia.
HUOM! Hakemuksen täyttäminen ei vielä tee sinusta täydennyspalvelusvelvollista, vaan sinun on toimitettava hakemus omalle aluetoimistollesi. Hakemuksen löydät Omasivarista, kirjautuminen vahvalla tunnistaumisella.

Täydennyspalvelushakemus (mol.fi)

Täytin hakemuksen Omasivarissa, olenko nyt täydennyspalvelusvelvollinen?

Et vielä. Hakemus ei lähde sivuiltamme automaattisesti aluetoimistollesi. Tietosi jäävät sinne pohjaksi, mutta tarvitsemme vielä aluetoimistosi hyväksynnän siirrosta. Sinun täytyy toimittaa itse allekirjoitettu hakemuksesi aluetoimistollesi. Olet täydennyspalvelusvelvollinen heti, kun aluetoimisto on hyväksynyt hakemuksesi, vaikka täydennyspalvelusta ei ole vielä käytännössä suoritettu.

Mikä on aluetoimisto?

Puolustusvoimien aluetoimistot vastaavat asevelvollisten kysymyksiin, neuvovat asevelvollisia ennen ja jälkeen varusmiespalveluksen. Aluetoimistot järjestävät kutsunnat, hoitavat virallisen asioinnin asevelvollisen ja puolustusvoimien välillä, kuten palveluspaikan vaihdon tai ajan muuttamisen. Aluetoimistot käsittelevät myös hakemukset naisten vapaaehtoiseen palvelukseen ja hoitavat reserviläisten asioita sekä pitävät yhteyttä reserviin.

Mistä löydän oman aluetoimistoni?

Puolustusvoimien kotisivuilta löydät oman aluetoimistosi. Katso sivun vasemmasta laidasta ja valitse sieltä oman alueesi aluetoimiston sivu. Oma aluetoimistosi määräytyy kotikuntasi mukaan.

Puolustusvoimien aluetoimistojen yhteystiedot (puolustusvoimat.fi) 

Olen toimittanut hakemukseni, mutta en ole saanut aluetoimistolta mitään vastausta?

Aluetoimistoilla on tällä hetkellä ruuhkaa, ja hakemuksen käsittely voi kestää yli kuukaudenkin. Saat aluetoimistostasi postitse tiedon, kun hakemuksesi on käsitelty. Voit kuitenkin kysyä aluetoimistostasi hakemuksesi käsittelyn etenemisestä.

Milloin olen täydennyspalvelusvelvollinen?

Sen jälkeen, kun aluetoimistosi on hyväksynyt hakemuksesi, siirryt puolustusvoimien reservistä siviilipalvelukseen, vaikka et olisi vielä käynyt täydennyspalveluskoulutusjaksoa. Hyväksytyn hakemuksen jälkeen olet vapautettu puolustusvoimien tehtävistä myös poikkeusolojen aikana.

Milloin minun täytyy suorittaa täydennyspalveluskoulutukseni?

Siviilipalveluskeskuksen on määrättävä henkilö palvelukseen viimeistään 12 kuukauden kuluttua siitä, kun henkilö on hyväksytty palvelukseen. Koulutusta ei ole kuitenkaan pakko suorittaa 12 kuukauden sisällä.

Siviilipalveluslaki § 59 (finlex.fi).

Miten haen tiettyyn koulutuserään?

Esitä ensisijaisesti erätoiveesi Omasivari-sovelluksen kautta. Erätoiveesi voit laittaa Omasivariin vain kerran. Jos et saa laitettua erätoivettasi Omasivariin tai erä on jo täynnä, lähetä sähköpostia toiveestasi: kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi

Kirjautuminen Omaisvariin (mol.fi)

Miksi en pysty valitsemaan Omasivarin kautta koulutuserää?

Jos tietosi eivät ole vielä saapuneet aluetoimistoltasi, et voi valita koulutuserää. Kun koulutuserät ovat täynnä, et myöskään silloin pysty valitsemaan haluamaasi erää. Omasivarissa näkyvät vain koulutuserät, joissa on vapaita paikkoja.

Kaikki koulutuserät ovat täynnä. Mitä teen?

Täydennyspalveluskoulutukset ovat täyttyneet poikkeuksellisen nopeasti, mutta olemme lisänneet koulutuseriä mm. Lapinjärvelle. Voit valita Omasivarista vain erän, jossa on tilaa. Voit myös ilmoittautua koulutuseräjonoon.

Saapumismääräys ja erätoive

Mikä on tilanne jonoissa? Kannattaako minun ilmoittautua koulutuseräjonoon?

Jonoissa on nyt erittäin paljon henkilöitä, joten on hyvin mahdollista, ettet tule pääsemään haluamallesi koulutusjaksolle. Voit ilmoittautua koulutuseräjonoon.

Saapumismääräys ja erätoive

Kuinka kauan täydennyspalvelus kestää?

Tällä hetkellä täydennyspalvelusvelvollisuus suoritetaan 5 päivän koulutuksena. Täydennyspalvelusaika on enintään 40 päivää. Siviilipalveluskeskus määrää täydennyspalveluksen ajankohdasta, täydennyspalveluspaikasta ja palveluksen kestosta.

Siviilipalveluslaki § 59 (finlex.fi)

Voiko täydennyspalveluskoulutuksen suorittaa etänä?

Ei voi. Täydennyspalveluskoulutus suoritetaan aina lähikoulutuksena määrätyssä täydennyspalveluserässä.

Milloin täydennyspalvelusvelvollisuus päättyy?

Täydennyspalvelusvelvollisuus päättyy sen vuoden lopussa, jolloin velvollinen täyttää 50 vuotta.

Voinko palata takaisin reserviin?

Vaihto takaisin puolustusvoimien reserviin on mahdollinen vain kerran ennen täydennyskoulutuksen aloitusta. Tee hakemuksesi Omasivarissa (Hakemukset – Uusi hakemus – Siirto asevelvolliseksi).

Takaisin asevelvolliseksi

Miksi en pääse takaisin reserviin?

Jos siviili- tai täydennyspalvelus on aloitettu tai suoritettu, et voi siirtyä enää takaisin reserviin. Tämä perustuu siviilipalveluslain pykälään 100.

Siviilipalveluslaki § 100 (finlex.fi)

Miten voisin osallistua maanpuolustukseen?

Mikäli et voi palata reserviin, sinulla on kuitenkin mahdollisuus osallistua Maanpuolustuskoulutuksen koulutuksiin ja kursseille sekä vapaaehtoisuuteen pohjautuvien maanpuolustusjärjestöjen toimintaan.

Maanpuolustuskoulutus (mpk.fi)

Mikä on siviilivaranto?

Siviilivaranto on lähin synonyymi puolustusvoimien reserville. Siviilivarannolla tarkoitetaan siviilipalveluksen tai täydennyspalveluksen suorittaneita/hyväksyttyjä henkilöitä. Siviilivarannosta siirryt lisävarantoon sen vuoden lopussa, jolloin täytät 50 vuotta.

Mikä on lisävaranto?

Lisävaranto on synonyymi puolustusvoimien varareserville. Lisävarannolla tarkoitetaan siviilipalvelusvelvollisia, jotka eivät ole vielä aloittaneet siviilipalveluksen suorittamista tai ovat sen keskeyttäneet (palveluksesta vapautetut), sekä siviilipalvelusvelvollisia, jotka eivät enää kuulu siviilivarantoon. Sen vuoden lopussa, kun täytät 60 vuotta, poistut automaattisesti lisävarannosta.

Mitä tapahtuu poikkeusoloissa?

Sotilaallisessa kriisissä siviilipalveluksen/täydennyspalveluksen suorittaneet eli ns. siviilivaranto on määrättävissä poikkeusolojen tehtäviin, eli tehtäviin mitkä turvaavat ja auttavat normaalitilanteen palauttamista.
Siviilipalvelusvelvollisten poikkeusolojen tehtävät ylimääräisestä palveluksesta ja liikekannallepanon aikaisesta palveluksesta määritellään siviilipalveluslain luvussa 9.

Siviilipalveluslaki 9 luku (finlex.fi)

Mihin sijoitun poikkeusoloissa?

Yksityiskohtaisia ja ennalta määritettyjä sijoituspaikkoja ei siviilipalvelusvelvollisilla ole, mutta poikkeusolojen palveluspaikkoina toimisivat ministeriöiden (pois lukien Puolustusministeriö), kuntien, valtion, yliopistojen, ammatillisten koulutuksenjärjestäjien ja Pelastusopiston yksiköt. Sijoituspaikkasi riippuu myös omasta koulutuksestasi ja ammatistasi.

Joudunko täydennyspalvelusvelvollisena puolustusvoimien sotatehtäviin?

Et. Siviilipalvelusvelvolliset eivät ole poikkeusoloissakaan puolustusvoimien määrättävissä vaan mahdollinen liikekannallepanon aikainen palvelus tapahtuu siviilitehtävissä.

Olen ollut armeijassa ja minulla on C-luokitus, voinko hakeutua täydennyspalvelusvelvolliseksi?

Asevelvollisuusrekisterissä C-luokassa oleva henkilö voi myös hakeutua täydennyspalvelukseen eli pois reservistä siviilipalvelusvelvolliseksi. C-luokassa olevaa ei kuitenkaan määrätä palvelukseen, ennen kuin hänen palveluskelpoisuusluokkansa on muuttunut A/B-luokkaan, eli hän soveltuu palvelukseen.
Jos et hae palvelusluokan muutosta, sinua ei määrätä palvelukseen. Siirryt vain varareservistä siviilipalveluksen lisävarantoon. Poikkeusoloissa lisävarannon palveluskelpoisuus voidaan tarkastaa ja tarvittaessa määrätä velvollinen hänelle soveltuviin työtehtäviin.

En ole ollut armeijassa, ja minulla on C – luokitus. Mitä teen?

Jos et ole suorittanut asepalvelusta ja olet C – luokassa, sinun pitää hakeutua siviilipalvelukseen, ei täydennyspalvelukseen.

Voinko hakeutua vapaaehtoisena täydennyspalvelukseen?

Täydennyspalvelukseen ei voi hakeutua vapaaehtoisena. Täydennyspalvelus on tarkoitettu varusmiespalveluksen suorittaneille, reservistä siviilipalvelukseen siirtyville.