Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vapauttaminen 

Vapauttaminen siviilipalveluksen suorittamisesta

 

Palveluskelpoisuuden puuttumisen perusteella

Siviilipalveluskeskus voi vapauttaa siviilipalveluksen suorittamisesta rauhan aikana kokonaan tai määräajaksi siviilipalvelusvelvollisen, joka ei ole palveluskelpoinen. Siviilipalveluksessa palvelukelpoisuutta arvioidaan Puolustusvoimien terveystarkastusohjeen TTO 2012 kriteereihin perustuen.

 • Vapautusta on haettava hyvissä ajoin, mieluiten jo neljä viikkoa ennen palveluksen alkamista.
 • Hakemukseen liitetään enintään 3 kk vanha B-lääkärinlausunto diagnooseineen, jossa lääkäri ottaa kantaa palveluskelpoisuuteen.

 

Palveluskelpoisuuden tilapäisen puuttumisen takia

 • Sinut vapautetaan palveluksesta määräajaksi.
 • Vapautus määräajaksi voidaan antaa yhden tai useamman kerran enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
 • Sinun pitää toimittaa uusi B-lääkärinlausunto diagnooseineen ennen määräaikaisen vapautuksen päättymistä Siviilipalveluskeskukselle.
 • Jos sinut on määrätty uudelleen tarkastettavaksi ja sinua ei ole terveystarkastuksissa kertaakaan todettu palveluskelpoiseksi, sinut vapautetaan palveluksesta rauhan aikana viimeistään sinä vuonna, jona täytät 25 vuotta. Vapauttamisen edellytyksenä on lisäksi, että olet toimittanut pyydettyjä lääkärinlausuntoja tai olet osallistunut sinulle määrättyihin lääkärintarkastuksiin.

Siviilipalveluslaki 26§

 

Näin haet vapautusta:

Kirjoita vapaamuotoiseen hakemukseen

 • nimesi
 • syntymäaikasi
 • osoitteesi
 • mitä haet
 • kuinka pitkäksi aikaa

Tai täytä ja tulosta Vapautushakemus

 

Lähetä hakemus liitteineen:

Siviilipalveluskeskus käsittelee hakemuksesi mahdollisimman nopeasti. Käsittelyaika noin 1-4 viikkoa. Saat tiedon päätöksestä sähköisesti Suomi.fi-viestit palvelun kautta, jos olet ottanut palvelun käyttöösi.

 

Mikäli olet epävarma kyvystäsi selviytyä siviilipalveluksesta, voit keskustella kuraattorin kanssa mahdollisesta vapautustarpeesta.

Kuraattori: marja-liisa.siren@ely-keskus.fi

 

Vapauttaminen toisessa valtiossa suoritetun palveluksen perusteella

Siviilipalveluskeskus voi siviilipalvelusvelvollisen kirjallisen hakemuksen perusteella vapauttaa rauhan aikana kokonaan tai osittain siviilipalveluksen suorittamisesta jos:

 • Olet siviilipalvelusvelvollinen Suomen kansalainen ja
 • sinulla on tai on ollut myös toisen valtion kansalaisuus ja
 • olet suorittanut sanotussa valtiossa asevelvollisen rauhanaikaiseen palvelusvelvollisuuteen kuuluvaa palvelusta vähintään neljä kuukautta.
 • Vapauttamista toisessa valtiossa suoritetun palveluksen perusteella tulee anoa kirjallisesti Siviilipalveluskeskukselta.

Siviilipalveluslaki 27 §

Siviilipalveluskeskus käsittelee hakemuksesi mahdollisimman nopeasti. Käsittelyaika noin yksi viikko. Saat kirjallisen päätöksen postitse.

 

Vapauttaminen toisen valtion kansalaisuuden perusteella

Kaksoiskansalaisuuden perusteella sinut voidaan olla määräämättä palvelukseen ja vapauttaa palveluksesta rauhan aikana, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Sinulla on toisen valtion kansalaisuus ja
 • asuinpaikkasi on viimeiset seitsemän vuotta ollut muualla kuin Suomessa. (Siviilipalveluslaki 29 §)
 • Perhesiteesi, opiskelusi, toimeentulosi tai muut henkilökohtaiset asiasi ovat muualla kuin Suomessa. (Siviilipalveluslaki 28 §)
 • Vapauttamista rauhan aikana kaksoiskansalaisuuden perusteella tulee anoa kirjallisesti Siviilipalveluskeskukselta.

 

Siviilipalveluskeskus käsittelee hakemuksesi mahdollisimman nopeasti. Käsittelyaika noin yksi viikko. Saat kirjallisen päätöksen postitse.

Jos vapauttamisen edellytyksissä tapahtuu olennainen muutos sen takia, että muutat asumaan Suomeen ennen sen vuoden loppua, jona täytät 30 vuotta, päätös voidaan peruuttaa ja sinut määrätään siviilipalvelukseen.

LINKKI: