Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vapauttaminen

Palveluskelpoisuuden puuttumisen perusteella

Siviilipalveluskeskus voi vapauttaa siviilipalveluksen suorittamisesta rauhan aikana kokonaan tai määräajaksi siviilipalvelusvelvollisen, joka ei ole palveluskelpoinen. Siviilipalveluksessa palvelukelpoisuutta arvioidaan Puolustusvoimien terveystarkastusohjeen TTO 2012 kriteereihin perustuen.

Puolustusvoimien terveystarkastusohje TTO 2012 (puolustusvoimat. fi pdf)

 • Vapautusta on haettava hyvissä ajoin, mieluiten jo neljä viikkoa ennen palveluksen alkamista.
 • Hakemukseen liitetään enintään 3 kk vanha B-lääkärinlausunto diagnooseineen, jossa lääkäri ottaa kantaa palveluskelpoisuuteen.

Mikäli olet epävarma kyvystäsi selviytyä siviilipalveluksesta, voit keskustella kuraattorin kanssa mahdollisesta vapautustarpeesta. Kuraattori: marja-liisa.siren@ely-keskus.fi

Palveluskelpoisuuden tilapäisen puuttumisen takia

 • Sinut vapautetaan palveluksesta määräajaksi.
 • Vapautus määräajaksi voidaan antaa yhden tai useamman kerran enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
 • Sinun pitää toimittaa uusi B-lääkärinlausunto diagnooseineen ennen määräaikaisen vapautuksen päättymistä Siviilipalveluskeskukselle.
 • Jos sinut on määrätty uudelleen tarkastettavaksi ja sinua ei ole terveystarkastuksissa kertaakaan todettu palveluskelpoiseksi, sinut vapautetaan palveluksesta rauhan aikana viimeistään sinä vuonna, jona täytät 25 vuotta. Vapauttamisen edellytyksenä on lisäksi, että olet toimittanut pyydettyjä lääkärinlausuntoja tai olet osallistunut sinulle määrättyihin lääkärintarkastuksiin.

Siviilipalveluslaki 26§ (finlex.fi)

Tee hakemus Omasivarissa

Hakemus täytetään ”Hakemukset” -sivulla.

 • Muista aina tarkistaa omat yhteystietosi.
 • Uusi hakemus -nappia painamalla pääset aloittamaan hakemuksen teon, jossa valitaan ensin hakemuksen tyyppi. Valinnan jälkeen pääset täyttämään hakemuksen.
 • Hakemuksen voi tallentaa keskeneräisenä myöhempää käsittelyä varten tai lähettää Siviilipalveluskeskukselle käsiteltäväksi.
 • Hakemuksen liitteiden sallitut tiedostomuodot ovat: gif, jpeg, jpg, png, pdf.

Käsittelyaika

Siviilipalveluskeskus käsittelee hakemuksesi mahdollisimman nopeasti. Käsittelyaika noin 1-4 viikkoa. Saat tiedon päätöksestä sähköisesti Suomi.fi-viestit palvelun kautta, jos olet ottanut palvelun käyttöösi.

Suomi.fi-viestit (suomi.fi)

Vapauttaminen toisessa valtiossa suoritetun palveluksen perusteella

Tätä hakemusta et voi lähettää Omasivarin kautta.

Siviilipalveluskeskus voi siviilipalvelusvelvollisen kirjallisen hakemuksen perusteella vapauttaa rauhan aikana kokonaan tai osittain siviilipalveluksen suorittamisesta jos:

 • Olet siviilipalvelusvelvollinen Suomen kansalainen ja
 • sinulla on tai on ollut myös toisen valtion kansalaisuus ja
 • olet suorittanut sanotussa valtiossa asevelvollisen rauhanaikaiseen palvelusvelvollisuuteen kuuluvaa palvelusta vähintään neljä kuukautta.
 • Vapauttamista toisessa valtiossa suoritetun palveluksen perusteella tulee anoa kirjallisesti Siviilipalveluskeskukselta.

Siviilipalveluslaki 27 §

Vapauttaminen toisen valtion kansalaisuuden perusteella

Tätä hakemusta et voi lähettää Omasivarin kautta.

Kaksoiskansalaisuuden perusteella sinut voidaan olla määräämättä palvelukseen ja vapauttaa palveluksesta rauhan aikana, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Sinulla on toisen valtion kansalaisuus ja asuinpaikkasi on viimeiset seitsemän vuotta ollut muualla kuin Suomessa.

Siviilipalveluslaki 29 § (finlex.fi)

 • Perhesiteesi, opiskelusi, toimeentulosi tai muut henkilökohtaiset asiasi ovat muualla kuin Suomessa.
 • Vapauttamista rauhan aikana kaksoiskansalaisuuden perusteella tulee anoa kirjallisesti Siviilipalveluskeskukselta.

Siviilipalveluslaki 28 § (finlex.fi)

Jos vapauttamisen edellytyksissä tapahtuu olennainen muutos sen takia, että muutat asumaan Suomeen ennen sen vuoden loppua, jona täytät 30 vuotta, päätös voidaan peruuttaa ja sinut määrätään siviilipalvelukseen.

Siviilipalveluslaki 5 luku (finlex.fi)

Mikäli hakemuksen teko Omasivarin kautta ei onnistu

Kirjoita vapaamuotoiseen hakemukseen:

 • nimesi
 • syntymäaikasi
 • osoitteesi
 • mitä haet
 • kuinka pitkäksi aikaa

Lähetä hakemus liitteineen:

 • turvalinkin kautta Siviilipalveluskeskuksen kirjaamoon
 • sähköpostitse kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi
 • kirjeitse osoitteeseen: Siviilipalveluskeskus, Latokartanontie 97, 07810 Ingermaninkylä

Turvalinkki

Käsittelyaika

Siviilipalveluskeskus käsittelee hakemuksesi mahdollisimman nopeasti.

 • Käsittelyaika noin yksi viikko.
 • Näet päätöksen Omasivarissa, kun asiasi on käsitelty.
 • Saat kirjallisen päätöksen postitse.