Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Befrielse

Befrielse på grund av att tjänsteduglighet saknas

Civiltjänstcentralen kan befria en civiltjänstgörare, som inte är tjänsteduglig, från att utföra civiltjänsten helt eller delvis under fredstid. Inom civiltjänstgöringen bedöms tjänstedugligheten enligt kriterierna för Försvarsmaktens hälsogranskningsdirektiv TTO 2012 (på finska).

Försvarsmaktens hälsogranskningsdirektiv TTO 2012 (puolustusvoimat.fi pdf)

 • Ansök om befrielse i god tid, helst redan fyra veckor före civiltjänsten börjar.
 • Bifoga ett högst 3 månader gammalt B-läkarutlåtande, där läkaren tar ställning till tjänstedugligheten med en diagnos.

Du kan vid behov diskutera din situation med Civiltjänstcentralens kurator om du är osäker på din förmåga att klara civiltjänsten. Kurator: marja-liisa.siren@ely-keskus.fi

Befrielse på grund av tillfällig avsaknad av tjänsteduglighet

 • Du befrias från tjänst för en viss tid.
 • Befrielse på viss tid kan ges en eller flere gånger för högst tre år per gång.
 • Skicka ett nytt B-läkarutlåtande till Civiltjänstcentralen före tidpunkten för befrielsen går ut.
 • Om du har kallats till ny undersökning och du inte en enda gång har konstaterats tjänsteduglig, så kan du befrias från tjänstgöring under fredstid senast det år, då du fyller 25 år. Förutsättning för befrielse är dock, att du har varit på de läkargranskningar, som förordnats.

26 § civiltjänstlagen (finlex.fi)

Gör ansökan i Omasivari

 • fyll i ansökan under mellanbladet ”Ansökningar”
 • kom ihåg att kontrollera dina kontaktuppgifter
 • välj ”Ny ansökan och välj ansökningstyp och fyll i ansökan
 • ansökningen kan sparas och kompletteras senare, eller skickas direkt till Civiltjänstcentralen
 • bilagorna bör vara i  gif, jpeg, jpg, png eller pdf format. 

Behandlingstid

Civiltjänstcentralen behandlar din ansökan så fort som möjligt. Behandlingstid 14 veckor. Du får information om beslutet elektroniskt via Suomi.fi meddelanden om du har tagit i bruk tjänsten.

Suomi.fi meddelanden (suomi.fi)

Befrielse på grund av utförd tjänstgöring i annan stat

Den här ansökan kan du inte göra i Omasivari.

Civiltjänstcentralen kan på basen av en skriftlig ansökan, befria en person helt eller delvis under fredstid från utförande av civiltjänst:

 • Om du är finsk medborgare och
 • du har eller har haft också ett annat lands medborgarskap och
 • du i det andra landet utfört minst fyra månaders tjänst inom värnpliktigas fredstida tjänstggöring.

27 § civiltjänstlagen (finlex.fi)

Befrielse på grund av medborgarskap i annan stat

Den här ansökningen kan du inte göra i Omasivari.

Civiltjänstcentralen kan på basen av en skriftlig ansökan befria en person från civiltjänstgöring under fredstid. Förutsättning för befrielsen är:

 • att du också har ett annat lands medborgarskap och
 • att du de senaste sju åren har bott någon annanstans än i Finland och

29 § civiltjänstlagen (finlex.fi)

 • att du visar att din faktiska personliga anknytning i fråga om familj, studier, utkomst eller andra personliga angelägenheter förenar dig med något annat land än Finland.
 • skicka en skriftlig ansökan till Civiltjänstcentralen.

28 § civiltjänstlagen (finlex.fi).

Om det i förutsättningarna för befrielsen sker en väsentlig förändring på grund av att du flyttar till Finland före slutet av det år du fyller 30 år kan beslutet återkallas och du beordras till civiltjänstgöring.

5 kap. civiltjänstlagen (finlex.fi)

Om du inte kan göra din ansökan i Omasivari

Skriv en fritt formulerad ansökan med:

 • ditt namn
 • din födelsetid
 • din adress
 • vad du ansöker om
 • för hur lång tid din ansökan gäller

Bilagorna bör vara i  ”gif”, ”jpeg”, ”jpg”, ”png” eller ”pdf” format. 

Skicka din ansökan

 • via Skyddad e-post till Civiltjänstcentralens registratorskontor (kirjaamo) eller
 • per e-post till siviilipalvelus@ely-keskus.fi eller
 • per post till: Civiltjänstcentralen, Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby

Skyddad e-post

Behandlingstid

Civiltjänstcentralen behandlar din ansökan så fort som möjligt.

 • Behandlingstid ca 1 vecka,
 • Du kan se beslutet i Omasivari när ditt ärende är behandlat.
 • Du får beslutet per post.