Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Befrielse

Befrielse från utförande av civiltjänst

 

Befrielse grund av att tjänsteduglighet saknas 

Civiltjänstcentralen kan befria en civiltjänstgörare, som inte är tjänsteduglig, från att utföra civiltjänsten helt eller delvis under fredstid. Inom civiltjänstgöringen bedöms tjänstedugligheten enligt kriterierna för Försvarsmaktens hälsogranskningsdirektiv TTO 2012 (på finska). 

 • Ansök om befrielse i god tid, helst redan fyra veckor före civiltjänsten börjar.
 • Bifoga ett högst 3 månader gammalt B-läkarutlåtande, där läkaren tar ställning till tjänstedugligheten med en diagnos.

 

Befrielse grund av tillfällig avsaknad av tjänsteduglighet 

 • Du befrias från tjänst för en viss tid.
 • Befrielse på viss tid kan ges en eller flere gånger för högst tre år per gång.
 • Skicka ett nytt B-läkarutlåtande till Civiltjänstcentralen före tidpunkten för befrielsen går ut.
 • Om du har kallats till ny undersökning och du inte en enda gång har konstaterats tjänsteduglig, så kan du befrias från tjänstgöring under fredstid senast det år, då du fyller 25 år. Förutsättning för befrielse är dock, att du har varit på de läkargranskningar, som förordnats.

26 § civiltjänstlagen 

Så här ansöker du om befrielse

Skriv en fritt formulerad ansökan med 

 • ditt namn
 • din födelsetid
 • din adress
 • vad du ansöker om
 • för hur lång tid din ansökan gäller

eller så kan du skriva ut och fylla i ansökan här: Ansökan om befrielse på grund av hälsoskäl 

 

Skicka din ansökan

 • via Skyddad e-post till Civiltjänstcentralens registratorskontor (kirjaamo) eller
 • per e-post till siviilipalvelus@ely-keskus.fi eller
 • per post till: Civiltjänstcentralen, Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby

 

Civiltjänstcentralen behandlar din ansökan så fort som möjligt. Du får information om beslutet elektroniskt via Suomi.fi meddelanden om du har tagit i bruk tjänsten. 

Du kan vid behov diskutera din situation med Civiltjänstcentralens kurator om du är osäker på din förmåga att klara civiltjänsten. 

Kurator: marja-liisa.siren@ely-keskus.fi                                                                                                                        

 

Befrielse på grund av utförd tjänstgöring i annan stat

Civiltjänstcentralen kan basen av en skriftlig ansökan, befria en person helt eller delvis under fredstid från utförande av civiltjänst: 

 • Om du är finsk medborgare och
 • du har eller har haft också ett annat lands medborgarskap och
 • du i det andra landet utfört minst fyra månaders tjänst inom värnpliktigas fredstida tjänstggöring. 

27 § civiltjänstlagen 

Civiltjänstcentralen behandlar din ansökan så fort som möjligt. Du får beslutet per post. 

 

Befrielse på grund av medborgarskap i annan stat

Civiltjänstcentralen kan basen av en skriftlig ansökan befria en person från civiltjänstgöring under fredstid. Förutsättning för befrielsen är: 

 • att du också har ett annat lands medborgarskap och
 • att du de senaste sju åren har bott någon annanstans än i Finland (29 § civiltjänstlagen) och
 • att du visar att din faktiska personliga anknytning i fråga om familj, studier, utkomst eller andra personliga angelägenheter förenar dig med något annat land än Finland (28 § civiltjänstlagen).

 

Civiltjänstcentralen behandlar din ansökan så fort som möjligt. Du får beslutet per post. 

Om det i förutsättningarna för befrielsen sker en väsentlig förändring på grund av att du flyttar till Finland före slutet av det år du fyller 30 kan beslutet återkallas och du beordras till civiltjänstgöring.

5 kap. civiltjänstlagen