Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hälsovård under

utbildningsperioden

Hälsokliniken

På centralens hälsoklinik jobbar en ledande skötare, en sjukskötare och en läkare. Hälsoklinikens service produceras av Mehiläinen.

Under utbildningsperiodens tre första veckor utförs en hälsoundersökning, varvid tjänstgörarens tjänsteduglighet granskas. Hälsogranskningen är obligatorisk och till den hör besök på såväl hälsovårdarnas som läkarens mottagning.

På hälsokliniken är det sjukmottagning på vardagar kl. 8.00 – 9.00 och kl. 12.00 – 12.30, övriga tider med tidsbeställning. Läkaren är på plats enligt överenskommelse. Medicineringen för grundsjukdomar (t.ex. astma) är gratis under utbildningsperioden. Det beviljas också sjukpermission vid behov.

Vid behov skriver klinikens läkare en remiss till tjänstgörarens eget sjukvårdsdistrikts specialläkare.

Hälsoklinikens presentationsvideo (YouTube) ingen textning

Om du insjuknar under din fritid

Om tjänstgöraren blir sjuk under en permission eller under veckoslutet skall han/hon söka sig till kommunal hälsovård. Kostnaderna för undersökningar och vård av sjukdomen kan ersättas retroaktivt. Betalda kvitton från besök vid hälsovårdscentral förs till förvaltningen.

Uppskov eller befrielse av hälsoskäl

Uppskov eller befrielse p.g.a. hälsoskäl (E- eller C-klass) kan ansökas om i Omasivari. Till din ansökan bifogar du ett B-läkarutlåtande med en tydlig diagos där läkaren tar ställning till din tjänsteduglighet.

Befrielse

Socialkuratorn hjälper

På utbildningscentralen arbetar också en socialkurator. Tjänstgöraren kan vända sig till kuratorn då olika slags problem dyker upp, t.ex. då det är frågan om ekonomiska problem eller bekymmer i sociala förhållanden. Såväl kuratorn som hälsovårdarna använder Time-out-tjänsten som arbetsredskap, vilket betyder att tjänstgöraren kan få hjälp med svåra saker av den egna kommunens sakkunniga. Ifall tjänstgöringen avbryts, görs en remiss för under 25-åringar till hemkommunens uppsökande ungdomsarbete.

 Information angående civiltjänstgörarens vaccinationsskydd

Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) trädde i kraft 1.3.2017 och 48§ angående anställdas vaccinationsskydd trädde i kraft 1.3.2018. Förändringarna medförde nya skyldigheter både för arbetsgivare och arbetstagare. Syftet med lagförändringen är att skydda patienter och klienter.

Skyldigheten gäller arbete i sådana klient- och patientutrymmen vid verksamhetsenheter inom socialvården samt hälso- och sjukvården där man vårdar klienter eller patienter som hör till s.k. riskgrupper. Skyldigheten gäller också dem som deltar i patienttransporter.

Med arbete vid verksamhetsenheter i klient- och patientutrymmen samt vid patienttransporter avses

  • klient- och patientutrymmen, ex. patientrum på avd. och behandlingsrum.
  • fordon som används för sjuktransporter
  • därmed jämförbara utrymmen där det finns risk för smitta eller spridning av smitta till klienter eller patienter, väntrum och korridorer på sjukhus anses vara sådana utrymmen.

Klienter eller patienter som hör till riskgrupper och är särskilt utsatta för allvarliga följder av ev. smitta är till exempel allvarligt sjuka personer med nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom eller behandling, barn under 12 månader och personer över 65 år samt gravida kvinnor.

Personal som vårdar ovanstående patient- och klientgrupper och som befinner sig i deras närhet bör ha skydd mot följande sjukdomar

  • via vaccin eller sjukdom erhållet skydd mot mässling och vattkoppor
  • personal som arbetar med spädbarn bör ha skydd mot kikhosta
  • säsonginfluenssavaccinet bör tas varje år

Praktiska råd till dig som ska påbörja din civiltjänstgöring

  1. Kontrollera att du har ikraft varande skydd mot ovanstående sjukdomar om du under din tjänstgöring ska arbeta med klienter eller patienter som hör till riskgrupperna.
  2. Du får dina vaccinuppgifter från hälsostationen eller skolhälsovårdaren om du är osäker vilka vaccin du har fått.
  3. Sök arbetstjänstplatser där vaccinationsskydd inte krävs om du av hälsoskäl inte har/kan ta det vaccinationsskydd som behövs.

Vid eventuella frågor, ta kontakt med Civiltjänstcentralens hälsovård siviilipalveluskeskus.terveyskliniikka(at)mehilainen.fi